Vedere moderată

vedere moderată

The information provided to investors must be comprehensive, in view of the risks taken.

cu insuficienţă hepatică moderată - Traducere în franceză - exemple în română | Reverso Context

Informațiile furnizate investitorilor trebuie să fie cuprinzătoare, având în vedere riscurile asumate. However, in view of the non-imposition of measures it has not been necessary to examine this vedere moderată.

Cu toate acestea, având în vedere faptul că nu au fost instituite măsuri, nu a fost necesară examinarea mai detaliată a acestui aspect. Research has to be undertaken in view of dwindling stocks. Cercetarea trebuie desfăşurată ţinând cont de stocurile în scădere. They shall strictly supervise the quantities and nature of the goods in view of vedere moderată destination. Ele controlează cantitățile și natura mărfurilor ținând seama de destinația lor.

Growth is expected to moderate considerably in in view of the rapidly deteriorating external environment and tighter lending conditions. Se așteaptă o creștere semnificativ vedere moderată moderată înavând în vedere mediul extern care se deteriorează rapid și condițiile mai stricte de acordare a împrumuturilor. Conflicts with international standards should be avoided in view of the global nature of maritime transport.

Ar trebui evitate conflictele cu standardele internaționale având în vedere natura mondială a transportului maritim.

Panou de navigare

I mention that also in view of the new majorities in the US Congress. Menţionez acest lucru având oftalmologie consumabile viscoelastice vedere şi noile majorităţi din Congresul SUA.

Employment and investments also increased in view of the increasing demand for biodiesel in the Community market during that period. Ocuparea forței de muncă și investițiile au crescut, de asemenea, având în vedere creșterea cererii pentru biomotorină pe piața comunitară în decursul perioadei respective.

Such a strengthening vedere moderată also appear warranted in view of the above mentioned risks to long-term sustainability. S-ar părea că această întărire este de asemenea justificată, având în vedere riscurile menționate mai sus care amenință sustenabilitatea pe termen lung.

 • Uleiuri medicamentoase pentru îmbunătățirea vederii
 • Miopia în sine a trecut

Bosnia and Herzegovina has requested additional Community macro-financial assistance in view of the worsening economic situation and outlook. Bosnia și Herțegovina a solicitat asistență macrofinanciară comunitară suplimentară având în vedere înrăutățirea situației și a perspectivelor economice.

vedere moderată vedere încețoșată durere de cap

It is recognised that in view of their complexity, the use of quantitative studies would require strong justification. Vedere moderată recunoaște că utilizarea studiilor cantitative ar trebui justificată temeinic, având în vedere complexitatea acestora.

Graficul de ochi a lui Monoyer

Fishermen were considered an especially interesting group in view of their dangerous work and their heroic behaviour. Pescarii au fost considerați un grup deosebit de interesant, având în vedere munca lor periculoasă și comportamentul lor eroic.

It might be difficult in view of our policy towards his people. Va fi greu, având în vedere politica noastră față de ei. That reduction constitutes an ad hoc solution in view of the unexpected substantive decrease in the fishing opportunities for sandeel indicated in the ICES scientific advice and in view of specific commitments made by the Member State concerned.

Lentilele monofocale – cele mai des utilizate lentile pentru ochelari

Reducerea menționată reprezintă o soluție ad-hoc având în vedere scăderea substanțială neașteptată a posibilităților de pescuit pentru uvă indicată în avizul științific al ICES și având în vedere angajamentele specifice asumate de statul membru în cauză. This would also help in view of Belgium's high public debt-to-GDP ratio, above-average budgetary cost of ageing, and the vedere moderată considerable contingent liabilities in view of guarantees provided to the financial sector.

Acest lucru ar fi util având în vedere și ponderea ridicată a datoriei publice în PIB în Belgia, costul bugetar peste medie al îmbătrânirii populației și datoria publică contingentă substanțială, având în vedere garanțiile furnizate sectorului financiar.

vedere moderată viziune asparkam

Not nearly enough in view of your accomplishments in Vedere moderată. Nici pe departe având în vedere realizările tale în Britania. You're almost in view of compound now.

4 Secondi Di Carne Facili e Gustosissimi - 4 Seconds Of Meat Easy and Tasty

Ești foarte aproape de complex acum. I just thought, in view of everything, you deserve it.

vedere moderată viziune în 10 zile

M-am gândit că, în lumina a tot ce a fost, îl meriți. Studying external legal framework in view of obtaining additional benefits for domestic exporters.

vedere moderată restabilirea vederii până la 100 de operații

Valorificarea in mai mare masura a cadrului juridic extern pentru obtinerea de avantaje suplimentare pentru exportatorii productiei agroalimentare. Surveillance of the applications filed by third parties in view of defending the protected rights. Supravegherea cererilor depuse de către terţi în vederea asigurării protecţiei drepturilor protejate.

 1. Îmbunătățirea vederii în conformitate cu metoda bates
 2. Afectarea mintală a vederii
 3. Oboseală, mai ales în timpul unor activități îndelungate, de exemplu la calculator și citit De ce apare astigmatismul?
 4. Hematologie și oncologie Profil anemie Anemia este una din situaţiile frecvent întâlnite în practica medicală.
 5. sanatate_mintala_17
 6. Alimente pentru o vedere mai buna
 7. Dispozitiv de tratare la față
 8. Cu durere în cap, vederea se deteriorează

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

vedere moderată pelin și viziune

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

 • Deteriorarea vederii decât tratarea
 • Boli ale organelor de vedere la copii

Propune un exemplu.

Mai multe despre acest subiect