Vizualizați justificarea

NORME METODOLOGICE din 4 septembrie - iLegis

Configurați roluri de conexiune

Cadrul legislativ Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul art. Elementele necesare întocmirii unui dosar a cerere-tip ; b devizul de lucrări pentru construcții și reparații, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs și vizat de diriginții de specialitate; c copie de pe autorizaţia de construire eliberată potrivit Legii nr.

Cererea tip. Se ia în considerare doar acest model vezi anexa. Valoarea miopie 15 lucrărilor după devizul anexat rămase de executat cuprinde şi TVA-ul.

Ordinul 2148/2020: Modificarea și completarea instrucțiunilor de aplicare a scutirii de TVA

Stadiul lucrărilor pentru construcţii: organizare de şantiere, cota 0, cota 4, cota 10, în roşu, finisare etc. Stadiul lucrărilor pentru pictură: în procent din totalul suprafeţei de pictat.

Creating and submitting a lead registrant dossier for REACH

Lipsa menţionării subvenţiilor primite de la Secretariatul de Stat pentru Culte atrage nulitatea cererii. Dacă sumele nu au fost justificate în totalitate dosarul nu se ia în considerare.

cum să îmbunătățim vederea cu ambliopie

Semnătura şi ştampila solicitantului este obligatorie. Se bifează la anexe actele care au fost ataşate dosarului.

video viziune albină

Declaraţia pe propria răspundere Se ia în considerare vizualizați justificarea acest model vezi anexa. Autorizaţia de construcţie, eliberată potrivit Legii nr. În cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional se va prezenta şi o copie a  Avizului de specialitate al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU AJUTOARELE FINANCIARE

În cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau al paraclisului se va prezenta şi copia avizului eliberat de Comisia pentru pictură bisericească, precum şi proiectul de deviz aprobat de Comisia pentru pictură bisericească a Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea se va prezenta şi devizul semnat cu pictorul, datat, pe lucrările rămase de executat, în lei, şi semnat de către ambele părţi pictorul şi preotul sau consiliul parohial. Devizul de lucrări Este la preţuri actualizate vizualizați justificarea lei şi potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat.

Este analitic şi cuprinde detaliat lucrările care vor fi efectuate şi cantităţile de materiale ca model se poate folosi formularul F3 sau listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări din Ordinul nr. Certificatul de înregistrare fiscală CIF este necesar pentru identificarea persoanei juridice.

Dicţionar Puteţi să consultaţi vizualizați justificarea formă actualizată la data Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în Monitorul Oficial al României şi nu include modificările ulterioare! Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul varianta PDF sau alegeţi un abonament! Achiziţionând un abonament puteți accesa toate formele actualizate la zi, monitoriza acte, crea liste proprii de acte ce pot fi actualizate la nivel de dată calendaristicăaccesa o colecție de spețe, vizualiza textele modificate, imprima, exporta în formate ca DOC sau PDF, accesa normele de aplicare în act, modificările, jurisprudența la nivel de articol şi multe alte funcţionalităţi.

Extrasul de cont bancar este necesar pentru evidenţierea codului IBAN. Din fotografii ai o vedere bună să rezulte stadiul actual al lucrărilor.

viziune umană sferică

Pe verso se datează şi vizualizați justificarea fi ştampilate şi semnate de solicitant. Proiectul de asistenţă socială cuprinde detalierea activităţii, programul, necesitatea,  scopul, grupul ţintă şi obiectivele. Se sprijină doar activităţile şi evenimentele organizate de cultele religioase.

  • Webinar cu Adrian Benta: TVA si modificarile fiscal-contabile din Starea de Alerta
  • Ereditatea miopiei în

Se recomandă ca cererile să fie incluse într-un dosar de încopciat. Toţi paşii de mai sus sunt obligatorii pentru ca dosarul să fie eligibil. Nu se admit documente care prezintă ștersături sau adăugiri, iar în cazul cererii — rubrici necompletate.

Cererile de alocare a sprijinului financiar se depun anual.

Formulare Tip

Alocarea sprijinului financiar Sumele acordate vor fi virate în contul instituţiei solicitante. În cazul în care contul este trecut greşit, sumele se vor vira în conturile eparhiei aparţinătoare sau unităţii centrale de cult. Justificarea sprijinului financiar Dosarul de justificare pentru sprijinul financiar acordat trebuie să cuprindă următoarele: dosar de încopciat; adresă de înaintare vezi anexa centralizatorul documentelor anexate care trebuie să cuprindă facturile şi dovada plăţii acestora ordin de plată, chitanţe sau bonuri fiscale   vezi anexa ; extrasul de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor de la SSC sau chitanţa de înregistrare în evidenţa contabilă a unităţii de cult; facturile fiscale, însoţite de chitanţe sau ordine de plată sau bon de casă; pentru lucrări de pictură sau procurări de materiale de la particulari, chitanţele de mână prin care se atestă vizualizați justificarea acestor servicii vor cuprinde în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului în clar, precum şi datele de identitate.

Pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată și o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil.

Pentru lucrările de pictură de vizualizați justificarea bisericească executate către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. Se vor lua în calcul doar cele care sunt prevăzute în  devizul prezentat la dosarul de acordare.

despre deficiențe de vedere

Data vizualizați justificarea a justificării: Potrivit prevederilor cap. Unitățile vizualizați justificarea cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor precizate la alin. Persoane de contact: 1.

viziunea la distanță este

Relatii dosare pentru accesare fonduri: Camelia Popa camelia.

Mai multe despre acest subiect