Viziunea dimensiunii elevului. CARE ESTE DIMENSIUNEA NORMALĂ A ELEVULUI ȘI CâND SE SCHIMBĂ ELEVII? - SĂNĂTATE -

Viziune/Misiune | LPS Bacau

viziunea dimensiunii elevului dacă vederea revine la o persoană

Liceul cu Program Sportiv Bacău se vrea a fi un loc prietenos, în care toţi copiii să beneficieze de programe educaţionale îmbunătăţite continuu, prin acţiunile sale îşi propune dezvoltarea personalităţii elevilor în spiritul cetăţeniei europene, în vederea integrării socio-profesionale prin promovarea umanismului, dăruirii, egalităţii şanselor, toleranţei şi respectului reciproc.

Profesorii vor acţiona pentru construirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor prevăzute de programele şcolare, care să le permită elevilor adaptarea eficientă în şcolaritatea următoare şi în societatea aflată în plină schimbare, dar şi pentru dobândirea normelor, atitudinilor şi valorilor fundamentale care îi vor călăuzi în viaţă.

Plecând de la dimensiunea europeană în educație ne propunem ca elevii Liceului cu Program Viziunea dimensiunii elevului Bacău să comunice în limba română și limbi de circulație internațională engleză, franceză cu este posibilă vindecarea vederii prin viziunea dimensiunii elevului chirurgicală elevi;  să-și însușească noile tehnologii de informație, de comunicare, să se manifeste ca cetățenia activă și cetățenia europeană, egalitatea de șanse și cooperarea europeană.

viziunea dimensiunii elevului forum viziune p

Demersul educaţional al şcolii noastre va promova egalitatea şanselor, responsabilizarea părinţilor pentru educaţie, pregătirea şcolară şi evoluţia elevilor, dar şi dezvoltarea interacţiunii cu comunitatea locală.

Valorile cheie: inovaţie, cooperare, eficienţă, flexibilitate, răspundere publică. Daca sportul va fi înţeles si practicat de noi toti, atunci prin sport si mişcare vom si temerarii societăţii de mâine.

viziunea dimensiunii elevului ce este viziunea 0

MISIUNEA Misiunea şcolii noastre trebuie să reprezinte imaginea de perspectivă a învăţământului românesc, şi poate fi sintetizată prin opţiunea pentru modernitate, performanţă şi progres, realizate pe seama perseverenţei şi competenţei. Pornind de la postulatul că menirea dascălului, a şcolii în general, nu este aceea de a oferi răspunsuri la toate întrebările pe care şi le pun elevii, ci de a-i pregăti pentru a găsi singuri răspunsuri şi explicaţii — adică de a-i educa — putem spune că misiunea şcolii noastre este să ofere fiecărui copil şansa dezvoltării sale, social şi profesional, astfel încât, în momentul absolvirii, fiecare să aibă cele mai bune rezultate de care este capabil, să fie pregătit pentru o treaptă superioară de educaţie şi să fie un bun cetăţean.

Şcoala va avea uşile deschise pentru toţi acei care au nevoie de educaţie, asigurând apropierea intre oameni, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase Unitatea şcolară va fi locul în care grija şi încrederea sunt mai presus viziunea dimensiunii elevului restricţii şi ameninţări şi unde fiecare persoană, indiferent de etnie este întrebată, ajutată să trăiască cu astfel de idealuri şi valori precum bunătatea, corectitudinea şi responsabilitatea;  Şcoala ca şi comunitate caută să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, legat de alţii şi autonom;  Liceul va fi un loc în care elevii trebuie să se simtă ca acasă.

viziunea dimensiunii elevului cum afectează diprospanul vederea

De aceea ne propunem să oferim şanse egale pentru educaţie, indiferent de etnie şi de religie;  Şcoala va sigura un climat de siguranţă fizică şi psihologică favorabil dezvoltării personalităţii ca întreg. Vom încuraja fermitatea, disciplina susţinută care dă naştere minţilor active şi bunei sănătăţi;  Promovăm identificarea şi dezvoltarea calităţilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice; Şcoala noastră urmăreşte crearea unui cadru propice pentru formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi capacităţilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învăţământ;  Asiguram dimensiunea europeana a actului pedagogic prin utilizarea unor strategii diverse si a unor modalităţi active de lucru cu elevii si manifestam deschidere spre acceptarea diversităţii in spaţiul european, promovând educaţia interculturala si spiritul de fair-play.

Nu are doar influenţă asupra lucrurilor explicite care pot fi observate, precum calificările elevilor, poziţionarea lor în societate din cauza notelor şi prin urmare, cariera lor academică. Evaluarea în şcoală are influenţă şi asupra altor aspecte ale individului precum imaginea de sine, stima de sine şi conceptul general pe care o persoană îl are despre propriile competenţe şi abilităţi.

Elevii viziunea dimensiunii elevului fi educaţi pentru a colabora şi a lucra în echipă;  Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţarea viziunea dimensiunii elevului respectarea valorilor unei societăţi democratice;  Să respectăm fiecare elev în parte, în orice împrejurare, oricât de modeste ar fi rezultatele şcolare la un moment dat;  Să diversificăm oferta şcolarăastfel încât fiecare elev să găsească ceva util  şi plăcut de făcut;  Să utilizăm la clasă metode active, care asigură un climat pozitiv şi implicarea elevilor în propria dezvoltare;  Să nu facem ierarhii şi clasamente ale elevilor, să nu comparăm elevii între ei, ci doar pe fiecare cu sine însuşiviziunea dimensiunii elevului şcolar fiind definit drept progres în atingerea obiectivelor de educaţie.

Pentru îndeplinirea misiunii ce-i revine, şcoala noastră se bazează pe toate grupurile de interes care pot fi implicate: cadre didactice, elevi, părinţi, administraţia locală, agenţi economici, autorităţi, medici, biserică etc.

Şcoala nu este o instituţie izolată de mediul în care funcţionează; prin însăşi misiunea ei este puternic ancorată social, care trebuie şi poate să se pună în serviciul direct al comunităţii locale. Comunitatea este un potenţial de resurse foarte important sub toate aspectele: uman, financiar, material, dar acest potenţial nu se oferă de la sine, el trebuie atras şi valorificat de şcoală, tocmai prin oferta pe care la rândul ei, o propune comunităţii.

viziunea dimensiunii elevului cum se tratează vederea minus 3

Profesorii noştri au înţeles că locul lor este printre copii, printre întrebările, frământările şi preocupările lor, respectându-i şi apreciindu-i, încurajându-i să-şi susţină ideile, să-şi depisteze aptitudinile, talentele, şi ajutându-i să şi le dezvolte.

Contact : Str.

Mai multe despre acest subiect