Viziunea 05 și 08

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara

Prezentele instrucţiuni urmăresc o abordare similară cu cea din Comunicarea Comisiei privind definirea pieţei relevante în sensul dreptului comunitar al concurenţei, publicat în Viziunea 05 și 08 Oficial al Uniunii Europene seria C nr. Prezentele instrucţiuni reprezintă recomandări şi au rolul de a oferi instrumente utile în activitatea de aplicare a legislaţiei în domeniul concurenţei. Îndrumările menţionate în viziunea 05 și 08 ce urmează sunt doar o bază de plecare în identificarea pieţei relevante, iar în analizele sale Consiliul Concurentei nu va urma în mod mecanic fiecare etapă descrisă în prezentele instrucţiuni, ci va analiza doar acele elemente care sunt relevante pentru fiecare caz.

Analiza poate fi completată cu alte elemente de fapt şi va fi întotdeauna circumscrisă fiecărui caz. Scopul prezentelor instrucţiuni este de a explica modul în care Consiliul Concurenţei utilizează conceptele de piaţă relevantă a produsului şi piaţă relevantă geografică în aplicarea legislaţiei în domeniul concurenţei.

Definirea pieţei relevante, atât la nivelul produsului, cât şi la nivel geografic, trebuie să permită identificarea concurenţilor reali ai întreprinderilor în cauză, care sunt capabili să influenţeze comportamentul respectivelor întreprinderi şi să le împiedice să acţioneze independent de presiunile unei concurenţe efective. Definirea pieţei viziunea 05 și 08 permite, printre altele, calcularea cotelor de piaţă, care pot oferi informaţii relevante privind puterea de piaţă, în vederea aplicării art.

oftan katacrom și îmbunătățirea vederii viziune pătată

Conceptul de piaţă relevantă este diferit de alte definiţii ale pieţei utilizate frecvent în alte contexte. De exemplu, întreprinderile utilizează deseori termenul "piaţă" pentru a desemna zona în care îşi vând produsele sau pentru a se referi, în sens larg, la sectorul economic în care activează.

Este posibil ca termenul de piaţă utilizat în mod uzual de către o întreprindere şi piaţa relevantă să se suprapună.

Info Financiar

Cu toate acestea, este necesară întotdeauna efectuarea unei analize a pieţei relevante din punctul de vedere al concurenţei, conform indicaţiilor furnizate în cele ce urmează.

Definirea pieţei relevante, atât la nivelul produsului, cât şi la nivel geografic, are o influenţă decisivă asupra evaluării unui caz de concurenţă. Prin elaborarea prezentelor instrucţiuni, Consiliul Concurenţei viziunea 05 și 08 să indice elementele pe care se bazează în procesul de definire a pieţei relevante, în vederea creşterii calităţii informaţiilor prezentate de către părţi şi a nivelului de transparenţă a politicii sale în domeniul concurenţei.

Totodată, întreprinderile vor putea să anticipeze într-o mai mare măsură posibilitatea stabilirii de către Consiliul Concurenţei a faptului că un anumit caz ridică probleme de concurenţă. În consecinţă, întreprinderile vor putea să ia în considerare acest aspect în procesul decizional intern, atunci când planifică, de exemplu, o achiziţie, înfiinţarea unei societăţi în comun sau încheierea anumitor înţelegeri.

sfera centrului oftalmologic totul despre ochi și imagini video

De asemenea, întreprinderile pot înţelege mai bine ce tip de informaţii sunt considerate relevante de către Consiliul Concurenţei, în vederea definirii pieţei relevante. Definirea pieţei relevanteDefinirea pieţei relevante a produsului şi a pieţei relevante geografice8. Piaţa relevantă geografică cuprinde zona în care întreprinderile în cauză sunt implicate în cererea şi oferta de produse sau servicii, în care condiţiile de concurenţă sunt suficient de omogene şi care poate fi delimitată de zonele geografice învecinate, deoarece condiţiile de concurenţă diferă în mod apreciabil în respectivele zone.

Prin urmare, piaţa relevantă în cadrul căreia trebuie evaluată o anumită problemă de concurenţă se determină prin analiza atât a pieţei relevante a produsului, cât şi a pieţei relevante geografice. Principii fundamentale de definire a pieţei relevanteA. Constrângerile concurenţiale Întreprinderile se confruntă cu 3 mari surse de constrângeri concurenţiale:- substituibilitatea la nivelul cererii;- substituibilitatea la nivelul ofertei;- concurenţa potenţială.

Din punct de vedere economic, pentru definirea pieţei relevante, substituibilitatea la nivelul cererii reprezintă cel mai rapid şi eficace element disciplinar care acţionează asupra furnizorilor unui anumit produs, în special în ceea ce priveşte deciziile acestora în materie de preţuri. O întreprindere sau o asociaţie de întreprinderi nu poate avea un impact semnificativ asupra condiţiilor de vânzare existente, de exemplu, asupra preţurilor, atunci când clienţii săi sunt în măsură să se orienteze fără dificultate spre produse substituibile sau spre furnizori situaţi în altă parte.

Constrângerile concurenţiale care decurg din substituibilitatea la tutun pentru vedere ofertei, altele decât cele descrise la pct. Astfel de constrângeri nu sunt în general luate în considerare în definirea pieţei relevante.

Substituibilitatea la nivelul cererii Evaluarea substituibilităţii la nivelul cererii presupune determinarea gamei de produse considerate de către consumator ca fiind substituibile. Acest test poate furniza indicaţii cu privire la elementele de fapt necesare definirii pieţei relevante.

Prin urmare, punctul de plecare în definirea pieţei relevante constă în identificarea tipului de produse pe care întreprinderile implicate le comercializează, precum şi a zonei geografice în cauză. Ulterior, se va testa dacă alte produse şi zone geografice au capacitatea de a exercita o viziunea 05 și 08 concurenţială suficientă asupra politicii de preţ a întreprinderilor implicate şi cu rezultate imediate, pentru a putea fi incluse în piaţa relevantă.

ce viziune dacă vezi 5 rânduri cum se vindecă vederea fără medicamente

La nivel conceptual, testul monopolistului ipotetic explorează dacă clienţii ar fi în măsură să se orienteze spre produse substitute, uşor accesibile sau spre furnizori situaţi într-o zonă geografică diferită în cazul în care un monopolist ipotetic ar practica, în acea zonă geografică, pentru produsul produsele respectiv respectiveo creştere a preţului mică, dar semnificativă şi de durată.

Dacă substituibilitatea la nivelul cererii este suficientă, pentru a face neprofitabilă, din cauza scăderii vânzărilor, creşterea preţului monopolistului ipotetic, se va include cel mai apropiat produs substitut, respectiv o altă zonă geografică în piaţa relevantă.

Procedeul se va repeta până când produsele şi zonele geografice în cauză vor fi de aşa natură încât o creştere mică, dar semnificativă şi de durată a preţului practicată de un monopolistul ipotetic ar deveni profitabilă. Setul de produse sau de zone geografice astfel determinate vor constitui piaţa relevantă.

O analiză echivalentă este aplicabilă în cazurile privind concentrarea puterii de cumpărare, unde punctul de plecare al analizei este furnizorul, iar testul la nivelul preţurilor permite identificarea viziunea 05 și 08 alternative de distribuţie pentru produsele respectivului furnizor. Viziunea 05 și 08 aplicarea acestor principii, anumite situaţii particulare, astfel cum sunt cele descrise la pct.

O concentrare economică între îmbuteliatori de băuturi răcoritoare poate fi oferită drept exemplu de analiză a substituibilităţii la nivelul cererii prin aplicarea testului SSNIP. În acest caz, se pune problema dacă diferitele arome de băuturi răcoritoare aparţin sau nu aceleiaşi pieţe relevante a produsului.

În cazul în care numărul consumatorilor care ar alege aroma "B", de exemplu, ar fi suficient pentru a face neprofitabilă, din cauza scăderii vânzărilor, creşterea de preţ a aromei "A", atunci piaţa relevantă a produsului ar cuprinde cel puţin ambele arome "A" şi "B". Testul ar trebui extins în acest caz şi pentru celelalte arome disponibile, până când se identifică un ansamblu de produse pentru care o creştere de preţ nu ar atrage o substituibilitate suficientă la nivelul cererii, iar creşterea de preţ ar deveni profitabilă.

În cazul în care pieţele implicate în analiză nu prezintă un grad ridicat de concentrare, preţul care va fi luat în considerare, în general, va fi preţul pieţei. Situaţia ar putea fi diferită în cazul în care preţul pieţei a fost determinat în absenţa manifestării unei concurenţe suficiente.

În special în cazul investigaţiilor privind abuzul de poziţie dominantă, este posibil ca preţul pieţei să fi fost supus deja unei creşteri ca urmare a existenţei puterii de piaţă. Substituibilitatea la nivelul ofertei În definirea pieţei relevante s-ar putea, de asemenea, ţine seama de substituibilitatea la nivelul ofertei, în cazurile în care aceasta ar avea efecte echivalente celor ale substituibilităţii la nivelul cererii, în ceea ce priveşte eficacitatea şi obţinerea unor rezultate imediate.

Atunci când aceste condiţii sunt îndeplinite, producţia suplimentară viziunea 05 și 08 pe piaţa relevantă va avea un efect disciplinar asupra comportamentului concurenţial al întreprinderilor implicate. Un astfel de efect este echivalent, sub aspectul eficacităţii şi al rezultatelor imediate, cu cel al substituibilităţii la nivelul cererii.

hipermetropie la om exercițiu după o încărcătură, viziunea se așează

Situaţiile menţionate anterior apar, de obicei, atunci când întreprinderile comercializează produse de diferite clase de calitate. Chiar dacă în viziunea unui anumit client final sau al unui grup de consumatori diferitele clase de calitate ale unui anumit produs nu sunt substituibile, acestea vor fi grupate într-o singură piaţă relevantă a produsului, cu condiţia ca majoritatea furnizorilor să fie în măsură să ofere aceste produse de calitate diferită imediat şi fără să înregistreze costuri suplimentare semnificative.

În aceste cazuri, piaţa relevantă a produsului va cuprinde toate produsele substituibile la nivelul cererii şi al ofertei, iar vânzările de astfel de produse vor fi însumate pentru a se calcula valoarea şi volumul total al pieţei.

Acelaşi raţionament poate lac care vindecă vederea la gruparea unor zone geografice diferite. Un exemplu practic de analiză a substituibilităţii la nivelul ofertei în vederea definirii pieţei relevante a produsului poate fi găsit în sectorul hârtiei. În general, există diferite clase de calitate a hârtiei, de la hârtia standard de imprimare la hârtia de calitate superioară utilizată, de exemplu, pentru publicarea cărţilor de artă.

În ceea ce priveşte viziunea 05 și 08, fiecărui nivel de calitate a hârtiei i se asociază o anumită utilizare, de exemplu, o carte de artă sau o publicaţie de lux nu se va imprima pe hârtie de calitate inferioară.

Cu toate acestea, fabricile de hârtie pot fabrica diferite tipuri de hârtie, iar producţia poate fi adaptată în termen scurt şi cu costuri neglijabile.

În consecinţă, în absenţa unor dificultăţi de distribuţie specifice, producătorii de hârtie pot concura pentru comenzi de diferite tipuri de hârtie, în special în cazul în care respectivele comenzi sunt făcute cu suficient timp înainte pentru a permite modificarea planurilor de producţie.

În aceste condiţii, nu se defineşte o piaţă relevantă a produsului distinctă pentru fiecare nivel de calitate a hârtiei şi fiecare utilizare asociată acestuia.

Prin urmare, diversele niveluri de calitate a hârtiei sunt incluse într-o singură piaţă relevantă a produsului, iar vânzările vor fi însumate pentru a estima valoarea şi volumul total ale pieţei.

Substituibilitatea la nivelul ofertei nu poate fi luată în considerare în etapa de definire a pieţei relevante atunci când necesită modificări semnificative ale activelor corporale şi necorporale existente, investiţii suplimentare, decizii strategice sau întârzieri importante.

Concedii medicale și indemnizații de Asigurări sociale Categoriile de persoane beneficiare de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, au dreptul, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă: A desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu - persoanele care au calitatea de angajat, precum si orice activitati dependente; B desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. A ; C  beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii. De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin.

Exemple în care substituibilitatea la nivelul ofertei nu conduce la lărgirea pieţei relevante pot fi întâlnite în sectorul bunurilor de consum, în special în cel al băuturilor care sunt mărci înregistrate. Cu toate că fabricile de îmbuteliere viziunea 05 și 08, în principiu, să îmbutelieze tipuri diferite de băuturi, în realitate, produsele nu se pot vinde decât cu preţul unor costuri şi întârzieri importante legate de publicitate, de testarea produselor şi de distribuţie.

În aceste condiţii, efectele substituibilităţii la nivelul ofertei şi ale altor forme de concurenţă potenţială vor fi examinate într-o etapă ulterioară a analizei.

clorhidrat de piridoxină pentru vedere ecografie de marmur în oftalmologie

Concurenţa potenţială Concurenţa potenţială, a treia sursă de constrângere concurenţială, nu este luată în considerare în definirea pieţei relevante, întrucât condiţiile în care concurenţa potenţială reprezintă efectiv o constrângere concurenţială depind de analiza factorilor şi împrejurărilor specifice referitoare la condiţiile de intrare pe piaţă.

Dacă este cazul, această analiză va fi realizată doar viziunea 05 și 08 etapă ulterioară, în general atunci când poziţia pe piaţa relevantă a întreprinderilor implicate a fost deja determinată şi când această poziţie ridică probleme de concurenţă.

Elementele de fapt care pot fi luate în considerare în definirea pieţelor relevanteA. Procesul de definire a pieţei relevante Pe baza informaţiilor preliminare disponibile sau a informaţiilor comunicate de întreprinderile în cauză, Consiliul Concurenţei este, în principiu, în măsură să determine, la nivel general, posibilele pieţe relevante în cadrul cărora, de exemplu, o concentrare economică sau o restrângere a concurenţei viziunea 05 și 08 să fie evaluată.

În general şi din motive de ordin practic, atunci când analizează cazuri individuale, Consiliul Concurenţei trebuie să decidă între câteva posibile alternative de pieţe relevante.

Piaţa relevantă a produsului Problema care se pune de obicei în procesul de definire a pieţe relevante a produsului este de a stabili, într-o primă etapă, pe baza informaţiilor preliminare disponibile sau a informaţiilor comunicate de întreprinderile în cauză, dacă produsul A şi produsul B aparţin sau nu aceleiaşi pieţe relevante a produsului.

Ulterior vor fi luate în considerare o monografie miopie de elemente de fapt care permit evaluarea măsurii în care substituţia între produse ar putea avea loc. Astfel, în anumite cazuri, în funcţie de caracteristicile şi de specificitatea sectoarelor din economie şi a produselor şi serviciilor care sunt analizate, anumite elemente de fapt pot fi decisive, în timp ce, în alte cazuri, aceleaşi elemente de fapt ar putea fi irelevante.

În majoritatea cazurilor, evaluarea trebuie să se bazeze pe examinarea mai multor elemente de fapt. Acesta este un mod de abordare deschis, cu scopul de a exploata în mod eficace toate informaţiile disponibile care ar putea fi relevante în evaluarea cazurilor individuale.

Play Mai mulţi copii din comuna Someş-Odorhei, judeţul Sălaj, au realizat în această vară, sub îndrumarea unor actori profesionişti, un scurtmetraj de ficţiune care prezintă viziunea din perspectiva lor asupra perioadei în care pandemia a schimbat regulile copilăriei. Scurtmetrajul se numeşte "Pandelia" şi a fost regizat de Victor Olăhuţ, fiind realizat la iniţiativa Asociaţiei "Cultură'n Şură".

Din acest motiv, nu se utilizează o ierarhie strictă a diferitelor surse de informaţii sau a diferitelor tipuri de elemente de fapt pentru stabilirea existenţei substituibilităţii. În numeroase cazuri, includerea celui mai apropiat produs substitut în piaţa relevantă a produsului ar putea fi suficientă pentru a elimina orice probleme de concurenţă. În astfel de situaţii, nu este necesar să se determine dacă piaţa relevantă a produsului include sau nu produse suplimentare sau să se delimiteze precis piaţa relevantă a produsului.

Atunci când, luând în considerare diferitele pieţe relevante posibile, operaţiunea în cauză nu ridică probleme de concurenţă, problema definirii pieţei relevante a produsului rămâne deschisă. Piaţa relevantă geografică Procesul de viziunea 05 și 08 a pieţei relevante geografice debutează cu elaborarea unei ipoteze preliminare de lucru cu privire la dimensiunea pieţei geografice, pe baza unor indicii generale privind cotele de piaţă deţinute de părţi şi de concurenţii lor, precum şi pe baza unei analize preliminare a modului de stabilire a preţurilor şi a diferenţelor de preţ.

Această ipoteză iniţială de lucru permite Consiliului Concurenţei să îşi concentreze cercetările în scopul determinării exacte a pieţei relevante geografice.

Este necesar să fie analizate motivele care se află la originea oricărei configuraţii date a preţurilor şi a cotelor de piaţă. Din acest motiv, ipoteza iniţială de lucru se va verifica cu ajutorul unei analize a caracteristicilor cererii importanţa preferinţelor naţionale sau locale, comportamentul de cumpărare al clienţilor, diferenţierea produselor, mărcile etc.

Или причина этого в том, что я прошла все представившиеся мне альтернативы, сознательно делая выбор и овладев всеми познаниями.

În acest caz, experimentul teoretic se bazează, de asemenea, pe substituţia care rezultă în urma unor variaţii ale preţurilor, iar întrebarea care se pune este dacă clienţii părţilor şi-ar transfera comenzile altor întreprinderi situate în alte zone, în termen scurt şi cu costuri neglijabile.

În cazul în care este necesar, factorii care influenţează oferta vor fi, de asemenea, analizaţi, pentru a verifica dacă întreprinderile situate în alte zone geografice nu se confruntă viziune bull terrier obstacole în extinderea vânzărilor în condiţii competitive pe întreaga piaţă geografică. Respectiva analiză include o examinare a condiţiilor necesare pentru ca o întreprindere să aibă o prezenţă locală în vederea desfăşurării activităţii de vânzare în zona respectivă, a condiţiilor de acces la canalele de distribuţie, a costurilor de dezvoltare a unei reţele de distribuţie, precum şi a eventualelor bariere de natură legislativă, tehnică sau administrativă.

Rapoarte Curente

Acestea din urmă pot fi legate de achiziţiile publice, de preţuri, de cote şi tarife vamale care limitează comerţul sau producţia, de standarde tehnice, de existenţa unor monopoluri, de libertatea de stabilire şi de condiţiile de obţinere a autorizaţiilor administrative, de reglementările privind ambalajele etc.

Consiliul Viziunea 05 și 08 identifică eventualele obstacole şi bariere care izolează întreprinderile situate într-o anumită zonă geografică de presiunea concurenţială a întreprinderilor situate în afara acelei zone geografice, astfel încât să determine cu precizie gradul de întrepătrundere a pieţelor la nivel local, naţional, comunitar european sau global.

Structura efectivă şi evoluţia fluxurilor comerciale oferă indicaţii suplimentare utile, referitoare atât la importanţa economică a fiecărui factor menţionat anterior care influenţează cererea sau oferta, cât şi la măsura în care aceste fluxuri pot constitui sau nu bariere reale care conduc la crearea unor durere în ochi; vedere viziunea 05 și 08 relevante geografice distincte.

În general, analiza fluxurilor comerciale abordează problema costurilor de transport şi a măsurii în care acestea pot reprezenta un obstacol în calea comerţului între zone geografice diferite, luând în considerare amplasamentul unităţii de producţie, costurile de producţie şi nivelurile preţurilor.

Piaţa geografică nu se suprapune în mod necesar unităţilor administrativ-teritoriale - judeţe, oraşe -o piaţă locală putând fi mai mică decât o astfel de unitate sau, dimpotrivă, să cuprindă mai multe localităţi ori judeţe sau părţi din acestea, conform condiţiilor concrete.

Procesul de culegere a datelor şi informaţiilor necesare Atunci când consideră necesară definirea precisă a pieţei, Consiliul Concurenţei poate contacta clienţii şi întreprinderile importante din sectorul economic respectiv pentru a cunoaşte punctul de vedere al acestora asupra limitelor pieţei relevante a produsului, respectiv a pieţei relevante geografice şi pentru a obţine elementele de fapt necesare formulării unei concluzii privind piaţa relevantă. Totodată, Consiliul Concurenţei poate solicita întreprinderilor în cauză informaţii suplimentare care pot clarifica anumite elemente necesare definirii pieţei relevante.

miopie corectă sau miopie ochelari de vedere

Consiliul Concurenţei solicită în scris informaţii celor prevăzuţi la pct. Solicitările de informaţii includ, în mod normal, întrebări referitoare la reacţiile întreprinderilor la o eventuală creştere a preţurilor şi la opiniile acestora în ceea ce priveşte limitele pieţei relevante. De asemenea, Consiliul Concurenţei solicită şi elementele de fapt considerate necesare pentru a putea ajunge la o concluzie în ceea ce priveşte definirea pieţei relevante.

Consiliul Concurenţei poate discuta şi cu factorii de decizie din cadrul acestor întreprinderi, pentru a înţelege mai bine procesul de negociere între furnizori şi clienţi, precum şi aspectele referitoare la definirea pieţei relevante.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara

Elementele de fapt care pot fi utilizate pentru definirea pieţei relevante pot fi clasificate după cum urmează:Elemente de fapt care pot fi utilizate pentru definirea pieţei relevante a produsului Analiza caracteristicilor produsului şi a utilizării acestuia permite Consiliului Concurenţei, într-o primă etapă, să limiteze sfera cercetărilor sale privind eventualele produse substituibile.

Cu toate acestea, caracteristicile produsului şi utilizarea acestuia nu sunt suficiente pentru a demonstra că două produse sunt sau nu substituibile la nivelul cererii. Substituibilitatea funcţională sau similaritatea caracteristicilor nu pot reprezenta, ca atare, elemente de fapt suficiente, întrucât capacitatea de reacţie viziunea 05 și 08 clienţilor la variaţii ale preţurilor poate fi determinată şi de alte cauze.

De exemplu, pot exista constrângeri concurenţiale diferite pe piaţa echipamentelor originale pentru componente de automobil şi pe piaţa pieselor de schimb, determinând astfel definirea a două pieţe relevante ale produsului.

Nici existenţa unor caracteristici diferite ale produselor nu este suficientă, ca atare, pentru a putea exclude substituibilitatea la nivelul cererii, întrucât aceasta din urmă depinde în cea mai mare măsură de importanţa pe care clienţii o acordă acestor caracteristici diferite.

Elementele de fapt pe care Consiliul Concurenţei le consideră relevante pentru aprecierea substituibilităţii între două produse la nivelul cererii pot fi clasificate după cum urmează Date şi informaţii privind substituţia în trecutul apropiat. În anumite cazuri, este posibilă analiza datelor şi informaţiilor legate de evenimente sau dezechilibre bruşte produse de curând pe piaţă, care reprezintă exemple reale de substituţie între două produse.

Atunci când este disponibilă, această informaţie este, în principiu, fundamentală pentru definirea pieţei relevante a produsului. În cazul în care în trecut au existat modificări ale preţurilor toate celelalte condiţii ale pieţei fiind identicereacţiile la nivelul cantităţilor cerute vor fi determinante pentru stabilirea existenţei substituibilităţii. De asemenea, lansările anterioare de produse noi pe piaţă pot oferi informaţii utile, în cazul în care se pot determina cu precizie produsele pentru care vânzările au scăzut în favoarea noului produs.

Există un anumit număr de teste cantitative care au fost concepute tocmai pentru delimitarea pieţelor. Pentru a determina condiţiile în care s-a produs substituţia în trecut, Consiliul Concurenţei ia în considerare elementele cantitative disponibile, capabile să reziste unei examinări riguroase. Elasticitatea încrucişată între produsele X şi Y este sensibilitatea cererii pentru produsul X la variaţiile preţului produsului Y.

Punctele de vedere ale clienţilor şi ale concurenţilor. În cadrul cercetărilor sale, Consiliul Concurenţei contactează adeseori principalii clienţi şi concurenţi ai întreprinderilor în cauză, pentru a cunoaşte punctele de vedere ale acestora cu privire la graniţele pieţei relevante a produsului, precum şi pentru a obţine cea mai mare parte a informaţiilor factuale de care are nevoie pentru a ajunge la o concluzie privind definirea pieţei relevante a produsului.

  1. Viziunea Angelinei Jolie
  2. Info Financiar - Electromagnetica SA
  3. INSTRUCTIUNI 05/08/ - Portal Legislativ
  4. Если бы это сделал Орел в Узле, ты не стал бы протестовать.
  5. В обществе октопауков очень мало отбросов.

Mai multe despre acest subiect