Viziune în ontogeneză

Cabinet Psihologie Elena Chivu
  1. Văd 5 linii ce fel de viziune
  2. Cristian stan teoria educatie nou
  3. Viziune minus douăzeci și cinci

Psihologia dezvoltării repere conceptuale Excurs viziune 0 8 dioptrii în evoluţia psihologiei dezvoltării TEMA 3. Strategiile şi metodele psihologiei dezvoltării TEMA 4. Izvoarele, premisele naturale şi forţele motrice ale dezvoltării psihice şi formării personalităţii TEMA 5.

Condiţiile dezvoltării psihice şi formării personalităţii TEMA 6.

Cedry2k-Antinevralgic

Educaţia şi rolul ei în dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii TEMA 7. Şcoala psihologică din Rusia.

Şcoala psihologică din Viena. Şcoala psihologică din Geneva. Şcoala psihologică din SUA. Teoriile şi concepţiile psihologului Erik Homburher Erikson privind dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii IV. Subiectele pentru examen la Psihologia dezvoltării V.

Psihologia dezvoltării reprezintă o ramură teoretică și aplicativă a sistemului științelor psihologice, cu largi deschideri către științele educației.

viziune în ontogeneză hipermetropie online

Prin dezvoltare, în general, se înţelege un proces complex de trecere de la inferior la superior, de la simplu la complex, de la vechi la nou printr-o succesiune de etape, de stadii, fiecare etapă reprezentând o unitate funcţională mai mult sau mai puţin închegată cu un specific calitativ propriu.

Trecerea de la o etapă la alta implică atât acumulări cantitative, cât şi salturi calitative, acestea aflându-se într-o condiţionare dialectică.

PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII 1

Dezvoltarea personalităţii se manifestă prin încorporarea şi constituirea de noi conduite şi atitudini care permit adaptarea activă la cerinţele mediului natural şi socio-cultural. Dezvoltarea permite și facilitează constituirea unor relaţii din ce în ce mai diferenţiate şi mai subtile ale copilului cu mediul în care trăieşte şi se formează. Datorită acestor relaţii se elaborează şi se construiesc diferitele subsisteme ale psihicului infantil în evoluţia sa spre starea de adult.

Ei privesc dezvoltarea congnitivă ca un proces structurat sistematic. El consideră că evoluţia inteligenţei şi dezvoltarea cognitivă, în general, se realizează prin formarea de scheme. Acestea se elaborează ca urmare a necesităţii adaptării la condiţiile mereu variabile ale mediului, fenomen ce se realizează, aşa cum am discutat şi anterior, prin interacţiunea dinamică a două procese: asimilarea informaţiei noi şi acomodarea schemelor existente la noile date. Dezvoltarea cognitivă în concepţia psihogenetică este un proces dinamic care se desfăşoară sub impulsul nevoii de cunoaştere, prin interiorizarea acţiunii. Aceasta presupune dezvoltarea şi angrenarea a două mecanisme: mecanimsul operatoriu transformarea acţiunii în operaţie prin dobândirea reversibilităţii şi mecanismul semiotic trecerea de la acţiunea asupra obiectelor la operarea în reprezentare şi la operaţii asupra semnelor şi simbolurilor obiectelor.

Cursul Psihologia dezvoltării 1 este centrat pe următoarele obiective generale: viziune în ontogeneză familiarizarea studenților cu obiectul, importanța teoretică și practică, retrospectiva, strategiile și metodele psihologiei dezvoltării; - eficientizarea capacităţii de autocunoaştere şi autoevaluare privind dezvoltarea personalităţii în ontogeneză; - studiul izvoarelor, premiselor, condițiilor, forțelor motrice ale dezvoltării psihice în cadrul diferitelor concepții; - delimitarea și cercetarea școlilor și teoriilor psihologiei dezvoltării.

În procesul studierii conținutului Ghidului metodologic Psihologia dezvoltării, studenții vor fi apți de a conștientiza diferențele dintre dezvoltarea mintală a omului și cea animală.

Iată cum le descrie Freud: - Primele sunt impulsuri libidinale sexuale, sau impulsurile vieţii, grupate cel mai bine sub termenul de Eros. El împarte astfel cu alte persoane sentimentul apăsător al vinovăţiei.

Ghidul metodologic la disciplina Psihologia viziune în ontogeneză 1 reprezintă un auxiliar teoretico-metodologic pentru studenţi. El se axează pe formarea competenţelor la cele trei niveluri comportamentale, cu grad divers de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare.

viziune în ontogeneză exerciții speciale pentru hiperopie

Competenţele la nivelul de cunoaştere presupun paşii de achiziţionare şi acumulare a cunoştinţelor teoretice; formarea bazei conceptuale în domeniul respectiv.

Competenţele la nivel de aplicare, presupun formarea abilităţilor specifice disciplinei vizate, inclusiv dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor.

  • PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII 1 - PDF Descărcare gratuită
  • Teorii Privind Dezvoltarea Psihica În Ontogenezã

Competenţele la nivel de integrare presupun formarea capacităţii de transfer a cunoştinţelor teoretice şi a abilităţilor practice în procesul studierii procesului de creştere şi dezvoltare a personalităţii. La nivel de aplicare: - să determine esenţa şi specificul conceptelor de dezvoltare şi dezvoltare a personalităţii în viziune în ontogeneză - să argumenteze importanţa teoretică şi praxiologică a studierii psihologiei dezvoltării; - să estimeze legătura psihologiei dezvoltării cu alte ştiinţe; - să elaboreze strategii şi metode de specifice psihologiei dezvoltării, determinate de obiectul de studii dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii în ontogeneză; - să structureze specificul şcolilor teoretice ale psihologiei dezvoltării.

Acest proces de formare şi dezvoltare a personalităţii umane este compatibil cu modelul axiologic al comunităţii şi societăţii care-l promovează. Dezvoltarea este o noţiune foarte generală, care desemnează totalitatea proceselor de transformare prin care trec organismele vii sau instituţiile sociale societate, cultură, economie etc ; ea presupune trecerea de la simplu la complex, printr-o succesiune de stadii, fiecare dintre acestea având un specific cantitativ şi calitativ propriu. Dezvoltarea viziune în ontogeneză umane se desfăşoară pe mai multe planuri: biologic, care implică creşterea şi maturizarea fizică somaticămorfologică şi biochimică a diferitelor componente ale organismului; psihic, care presupune formarea şi perfecţionarea diferitelor procese, funcţii şi însuşiri psihice în cursul ontogenezei evoluţia individuală ; social, care se referă la formarea şi reglarea conduitei comportamentelor în conformitate cu modelele şi normele sociale. Creşterea reprezintă o dimensiune a dezvoltării în sens cantitativ. Procesul complementar este cel de maturizare care exprimă atingerea gradului de dezvoltare completă a unor funcţii ale organelor interne sau a unor fenomene psihice.

La nivel de integrare: - să delimiteze esenţa psihologiei şi psihologiei dezvoltării, a dezvoltării şi dezvoltării personalităţii în ontogeneză; - să elucideze ştiinţele care se află în intercorelaţie cu psihologia dezvoltării; - să stabilească istoria apariţiei psihologiei dezvoltării; - să stabilească izvoarele dezvoltării psihice a personalităţii; - să estimeze condiţia biologică şi condiţia socială a dezvoltării psihice şi formării personalităţii; - să valorifice şcolile teoretice ca fundament al evoluţiei psihologiei dezvoltării.

Psihologia dezvoltării repere conceptuale 1. Obiectul de studiu al psihologiei dezvoltării; 1.

Teorii Privind Dezvoltarea Psihica În Ontogenezã

Importanţa teoretică şi practică a studierii psihologiei dezvoltării Legătura psihologiei dezvoltării cu alte ştiinţe Obiectul de studiu al psihologiei dezvoltării Psihologia dezvoltării este o ramură teoretică şi aplicativă a sistemului ştiinţelor psihologice, cu largi deschideri către ştiinţele educaţiei. Se consideră una din cele mai bine dezvoltate ramuri ale psihologiei.

Procesul de dezvoltare a omului este un produs al interacţiunii a mai mulţi factori: biologici şi sociali, sinteza imboldurilor interioare şi acţiunilor din exterior. Acest proces începe din momentul iniţial al sarcinii şi continue pe tot parcursul vieţii.

Schimbările pe care le suportă omul pe parcursul vieţii sunt un rezultat al acţiunii cumulative a factorilor biologici, psihologici, sociali, istorici, evoluţionişti şi mai depind de timpul în care ei influenţează.

viziune în ontogeneză masaje pentru îmbunătățirea vederii

Conceptele de dezvoltare şi dezvoltare psihică.

Mai multe despre acest subiect