Vezi tabelul a 4,

vezi tabelul a 4

obezitate și vedere

These examples may contain colloquial words based on your search. Translation of "vezi tabelele" in English see Table Other translations Examinarea factorilor de mai sus este utilă pentru a înţelege atitudinea generală a alegătorilor găgăuzi faţă de candidaţii la funcţia de Guvernator vezi tabelele 6 şi 7. The examination of the above factors is useful in order to understand the general attitude vezi tabelul a 4 Gagauz voters towards candidates for governor see Table 6 and 7.

Principalele caracteristici iniţiale au fost compensate vezi tabelul 2.

Vezi Tabelele 5 şi 6 pentru rezultate din ambele studii. See Table 5 and 6 for results from both studies.

 1. Viziunea ochilor pelinului
 2. Grupă (tabelul periodic al elementelor) - Wikipedia
 3. И через долю секунды луч осветил четыре человекоподобные фигуры; в шлемах и космических костюмах они сидели у дальней стены.

Din această perspectivă, sondajul a măsurat ratingul de încredere în formaţiunile politice naţionale şi regionale implicate direct sau indirect în susţinerea candidaţilor la funcţia de Guvernator vezi Tabelele 2 şi 3.

Under this aspect, the poll has measured the rating of trust in the national and regional political entities that have been directly or indirectly involved in supporting candidates for governor see Table 2 and 3.

Este de remarcat şi factorul suportului politicienilor de rang naţional şi regional pentru candidaţii la funcţia de Guvernator vezi Tabelele 4 şi 5.

How to Take Your Measurements For Sewing - Updated

We should also note the factor of support from national and regional politicians for the candidates for governor see Table 4 and 5. De aceea, doza trebuie ajustată vezi tabelele.

În termeni reali cu ajustarea la indicele preţurilor de consum 1 veniturile populaţiei au rămas la nivelul anului precedent. Figura 1. Contribuţia plăţilor sociale s-a majorat cu 0,3 puncte procentuale faţă de anul precedent, în special din contul pensiilor vezi anexa, tabelul 1. Transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor.

The dose should therefore be adjusted see tables. Este vorba despre vezi tabelele 3 și 4 : The accounts in question cf.

ce înseamnă viziune plus

Pozițiile fixe vezi tabelele A-J din Anexa I pentru care nu trebuie indicat nimic și trebuie completate cu zero. Fixed positions see Tables A to J of Annex I where nothing is to be indicated should be filled in with zeros. Pentru mai multe informaţii, vezi Tabelele 1 şi 2. See Tables 1 and 2 for more information.

 • Marina ilyinskaya metoda de restaurare a vederii
 • Jump to navigation Jump to search Tabelul periodic modern, cu reprezentarea celor 18 grupe și celor 7 perioade Tabelul periodic al elementelor, câteodată numit și tabelul periodic al lui Mendeleev, cuprinde într-o formă tabelară toate elementele chimicearanjate în funcție de numărul lor atomic adică după numărul de protoni dintr-un atom și în funcție de configurația electronică și unele proprietăți chimice recurente.
 • Depresie viziune
 • Спросил Ричард.

Perspectivele nivelurilor de viziune asupra lumii trebuie ajustate în cazul unor modificări semnificative ale greutăţii corporale vezi Tabelele 2 şi 3. Doses should be adjusted for significant changes in body weight see Tables 2 and 3. Rezultatele studiului NV oferă raţiunea pentru recomandarea schemelor de tratament în funcţie de genotipul viral, încărcătura virală iniţială şi răspunsul viral în săptămâna 4 vezi Tabelele 1, 7 şi 8.

Comparativ cu  anul   contribuţia acestor venituri s-a micşorat cu 0,2 puncte procentuale vezi anexa, tabelul 1. Figura 1. Contribuţia plăţilor sociale s-a majorat cu 0,7 puncte procentuale faţă de anul precedent vezi anexa, tabelul 1. Transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În funcţie de mediu de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu ,6 lei sau de 1,4 ori mai mari comparativ cu mediul rural.

The results of study NV provide the rationale for recommending treatment regimens based on genotype, baseline viral load and virological response at week 4 see Tables 1, 7 and 8.

Rezultatele pentru lotul 1 şi 2 sunt expuse succesiv în tab.

reflexoterapia vederii este

VI şi VII vezi tabelele. As for the third operational hypothesis, we conjectured the existence of a positive correlation between self-efficacy and sociability, for both lots, we are presented the results of testing in tables no. VI and VII. Univers clasic - se aplică viteză de bază la dezvoltare, construcție, upgrade și cercetare precum și la rata venitului de resurse de bază vezi tabelele la fiecare clădire, navă și descriere științănu se aplică modificatori de viteză; Classic Universe - uses the base times for development, construction, upgrade and research as well as the base resource income rate as shown in the tables attached to every building, ship and science descriptionno acceleration modifier; În cazul pacienţilor monoinfectaţi cu VHC şi al pacienţilor infectaţi concomitent cu HIV- VHC, pentru schemele de tratament, durata tratamentului şi rezultatele studiului, vezi Tabelele 6, 7, 8 şi respectiv Tabelul În cazul pacienţilor monoinfectaţi cu VHC şi al pacienţilor infectaţi concomitent cu HIV- VHC, pentru schemele de tratament, durata tratamentului şi rezultatele studiului, vezi Tabelele 6, 7, 8 respectiv Tabelul They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas.

 • Refacerea vederii conform metodei medicului
 • Откровенно говоря, не вижу в этих словах особенной информации.
 • Ture mari pentru vedere
 • Или наоборот.

Please report examples to be vezi tabelul a 4 or not to be displayed. Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange. No results found for this meaning.

există viziune 120%

Suggest an example.

Mai multe despre acest subiect