Test ocular în Orsk. Much more than documents.

Download Dan D. Faptul că FAN poate pluti, se poate mişca în sus sau în jos, eventual de repetate ori, se poate divide sau reuni, că se poate deplasa contra vântului, emană fascicule luminoase etc. Pentru a explica diferitele forme ale OZN-urilor, test ocular în Orsk presupune că formaţiunile plasmatice s-ar organiza uneori, deocamdată nu se ştie de ce şi cum, în triunghiuri, pătrate, diamant, ţigară, eventual cu hublouri, care creează iluzia că sunt legate între ele Faptele des menţionate în apropierea FAN: supraîncălzirea acumulatoarelor auto şi a obiectelor metalice, ca şi magnetizarea uneori remanentă, faptul că aparatele de radio pierd postul sau se sting, ar putea fi un efect magnetic al plasmei.

Modularea câmpului magnetic, chiar de intensitate mică, pe anumite frecvenţe - spune studiul - poate produce în mintea subiecţilor mai ales pe lobii temporali ai creierului efecte pe care aceştia le vor descrie ca întâlniri apropiate OZN. Toate ipotezele pleacă de la investigaţiile cu finalitate medicală, vizând efectele unor câmpuri asupra creierului, efectuate în şi apoi înîn Canada, în primul rând de către M.

Persinger şi colaboratorii. Aceştia afirmă că prin pulsaţii cu Hz ale unui câmp magnetic puternic au fost evocate în mintea unor persoane imagini vii, fragmente de amintiri vizuale etc. Pentru autorul studiului, şi anumite sunete sau mirosuri raportate de martori la întâlnirile apropiate ar putea fi cauzate de acţiunea formaţiunilor plasmatice direct asupra nervilor auditivi sau olfactivi.

Lăsăm cititorul, cel care a mai citit câte ceva despre fenomenul OZN, să aprecieze singur cât sunt de acceptabile ipotezele de mai sus Deci nu se poate elimina complet din discuţie ipoteza că FAN ar fi mai mult decât apariţii naturale şi test ocular în Orsk folosi principii ale fizicii despre care azi nu avem cunoştinţă.

Adaugă însă că o astfel de ipoteză nu va putea fi acceptată decât atunci când vor fi aduse în acest sens şi dovezi pe care nimeni să nu le poată respinge, dar care din păcate lipsesc la ora actuală.

~ figurine de ipsos si altele

Se reaminteşte că, în SUA, rapoarte mult mai detaliate nu au permis guvernului formularea unor concluzii oficiale. Se admite că nu trebuie eliminată posibilitatea ca studiul FAN să ducă la descoperiri extraordinare, chiar la relevarea unor tehnologii extraterestre, mult mai avansate faţă de ceea ce cunoaştem pe Pământ, legate de pildă de atributele şi abilităţile care permit vehiculului şi ocupanţilor deplasări interplanetare şi posibil intergalactice. Autorul precizează că anumite performanţe raportate, cum ar fi acceleraţiile, deceleraţiile, manevrele ascuţite, implicând şi un pilot, nu pot fi încă înţelese la stadiul actual al cunoştinţelor noastre.

Semne de întrebare privesc şi principiile de propulsie, care pot fi date de antimaterie, câmpuri cu torsiune sau câmpuri încă insuficient cunoscute. De unde ar veni vizitatorii? Dar viaţa în Univers ar putea avea şi alte înfăţişări decât cele cunoscute.

de ce strâmbă cu vederea slabă

Din păcate, în ciuda marelui număr de rapoarte, lipsesc dovezile solide. Oricum, Ministerul Apărării nu dispune de vreun astfel de material. Obiectele care au fost totuşi presupuse a fi de origine extraterestră nu au conţinut elemente necunoscute. Deci nu se pot face măsurători şi examinări care să ducă la replicarea FAN ca un vehicul aerian.

In Rusia şi Ucraina se pretinde că au fost analizate ştiinţific astfel de obiecte. Rezultatele nu sunt cunoscute; o situaţie similară este valabilă şi pentru SUA. A In concluzie, nu există dovezi care să lege FAN de vreun tip de vehicul zburător de origine extraterestră sau de vreo ameninţare.

Memorandumul a căutat să evite focalizarea pe evenimente sin gulare, de asemenea, nu şi-a propus să combată ipoteza extraterestră decât în măsura în care aceasta nu se baza pe dovezi palpabile.

Interviurile nici nu ar fi fost probabil eficace, având în vedere timpul scurs, ca şi reţinerea unor martori de a da detalii despre ce au văzut. Evident, au fost preferate rapoartele cu mai mulţi martori, pentru a elimina sau a reduce iluziile şi deformările memoriei.

Materialul examinează şi diferite tipuri de propulsie: electrică, nucleară, magnetică, hipersonică, deci şi ipotezele motoarelor cu arc electric, plasmă staţionară, motoare ionice, propulsie prin emisie de câmp, energie proiectată prin laser, câmpuri cu torsiune, gravitaţionale, microunde etc.

O atenţie specială este acordată motoarelor cu antimaterie antiprotoni. Se precizează, de pildă, că un gram de antimaterie ar putea lansa o încărcătură de o tonă spre planeta Marte. O ţară angajată deja în această direcţie are la ora actuală o capacitate anuală de producţie de câteva miligrame de antiprotoni. Se dau datele tehnice ale unui conteiner care ar putea servi depozitării antiprotonilor. S-au propus aplicaţii ale antimateriei şi în tomografie, terapie şi detectoare biomedicale.

Ideea nu e nouă. Fulgerul globular nu a fost observat niciodată să aibă o formă geometrică distinctă, să fie văzut astfel în plină zi, să persiste mai mult de câteva minute de obicei doar câteva secundenici să prezinte o suprafaţă cu aparenţă metalică, test ocular în Orsk cu detalii de tipul unor hublouri. Or, OZN-urile au prezentat toate aceste caracteristici". Iar la o conferinţă dindespre legătura dintre OZN-uri şi fenomenele plasmatice, Prof.

Test ocular în Orsk Campbell a sugerat că poate chiar OZN-urile generează la suprafaţa lor pelicule plasmatice. Urmând o sugestie din concluziile studiului, s-a decis ca viziune difterică pe viitor serviciile test ocular în Orsk informaţii militare să nu mai aibă sarcina realizării altor lucrări privind OZN-urile.

Franţa Jandarmeria şi armata franceză au luat în serios fenomenul OZN Oficialităţile franceze poartă, de mult timp, un interes nedisimulat faţă de fenomenul OZN. Seriozitatea cu care a fost privit fenomenul OZN se reflectă şi în câteva articole şi declaraţii din anii '70, din care reproducem mai jos unele opinii.

vederea deteriorează ce să picure

El nu poate fi explicat întotdeauna prin fulgere globulare, plasmă globulară, gaze de mlaştină, isterie colectivă, interpretarea eronată a unor obiecte cunoscute sau fenomene naturale. El reprezintă, înainte de toate, o problemă de natură ştiinţifică".

Dar până ce guvernanţilor şi cercetătorilor ştiinţifici din lumea întreagă nu li se va test ocular în Orsk o dovadă palpabilă, existenţa fenomenului nu va putea fi decât controversată.

Ei trebuie să ştie că vor fi ascultaţi atent şi vor fi luaţi în serios, iar dacă doresc aceasta, anonimatul lor va fi păstrat cu stricteţe. Mijloacele legale trebuie să permită, între altele, mandatarea oficială a anchetatorilor, indiferent de locul observaţiei.

Nu e bine să fie neglijată niciuna dintre piste; nu e cazul să fie îndepărtată, dintru început, niciuna dintre ipotezele posibile; este necesar ca ancheta să poată răspunde la toate întrebările cercetătorilor, oficiali sau privaţi.

Mijloacele materiale şi financiare trebuie să asigure efectuarea de analize în laboratoare specializate. Uneori vor fi necesare chiar elicoptere, aparate de filmat în infraroşu, contoare de măsurare a radioactivităţii etc. Materialele culese prin anchetă vor trebui valorificate, atât statistic, cât şi pentru cercetare ştiinţifică, în cadrul unor organisme abilitate.

Deci achetarea lor n-ar trebui neglijată. Este probabil primul interviu din istorie privind problematica OZN luat la acest nivel. Tehnica hipermetropiei mai jos extrase din răspunsurile ministrului.

Viziunea Dubynin

Ele sunt destul de bine cunoscute. Totuşi există câteva care au fost consemnate".

vindeca vederea online

Noi considerăm că acest rol este al Centrului Naţional de Studii Spaţiale CNESunde persoane ca domnul Poher fac o treabă pe care noi o considerăm foarte interesantă. Există » aici o serie de fenomene relativ tulburătoare care ar putea căpăta la un moment dat o explicaţie.

Cât durează și cât de mult se usucă betonul

Dar dacă ascultătorii dumneavoastră ar putea să vadă - este tulburătoare acumularea de informaţii venite de la jandarmeria aeriană, jandarmeria mobilă sau jandarmeria însărcinată cu anchetele teritoriale, informaţii care au fost transmise, prin grija noastră, către CNES. Ceea ce cred este că jandarmii sunt persoane serioase, care, când fac un raport, nu-1 fac la întâmplare". Deci totul este încă foarte fragmentat". Chiar dacă planetele vecine din Sistemul Solar sunt lipsite de viaţă, mulţi savanţi cred că viaţa inteligentă este destul de răspândită în galaxia noastră, adică în alte sisteme solare".

Dar nimic mai fals decât să deducem de aici că responsabilii militari nu ar fi interesaţi de fenomen. E bine că noutăţile privind OZN-urile sunt difuzate neîngrădit pentru informarea concetăţenilor noştri. Dar autorităţile responsabile de siguranţa publică trebuie să vegheze ca să se spună întregul adevăr şi astfel fenomenul să fie adus la proporţiile juste, în vederea evitării psihozelor.

obiect din diferite puncte de vedere

Opinia unor cercuri ştiinţifice, că există multe alte probleme de cercetat şi că orice credit acordat OZN-urilor va afecta cercetări mai urgente, [ Dar nu e mai puţin adevărat că studiul serios al fenomenului [OZN] este util şi de dorit, Armatele rămân atente faţă de eventuale ameninţări. Este suficient să ştim că un organism din sânul Ministerului Apărării caută să afle cât mai multe. Poate că organismul ar trebui să devină interarme. Această cercetare nu ar trebui în niciun fel să jeneze activităţile cercetătorilor civili.

Forța stabilită

Maniera în care investigatorii aparţinând unor grupuri private [OZN] se răspândesc prin toată Franţa, pentru a interoga martorii, suscită unele îngrijorări, [ Se simte necesitatea unei coordonări chirurgie și miopie nivel naţional a tot ce test ocular în Orsk face pentru mai buna cunoaştere a fenomenului OZN.

Jandarmii ar trebui să poată dispune de un chestionar, redactat de oameni de ştiinţă. Acest grup a activat de atunci neîntrerupt, finanţat din fonduri publice. Principalele sale trei obiective erau: nevoia de a răspunde unei curiozităţi legitime a marelui public, voinţa de a spori cunoştinţele privind mediul aerospaţial şi necesitatea de a verifica în ce măsură ne confruntăm cu o ameninţare, naturală sau artificială.

Principalele sale test ocular în Orsk sunt: colectarea, înregistrarea şi arhivarea rapoartelor OZN, în vederea întocmirii unei baze de date, analiza test ocular în Orsk, făcând apel la specialişti din diverse domenii, şi comunicarea cu publicul interesat, prin publicarea de rapoarte periodice şi gestiunea accesului la arhive.

La sfârşitul lunii decembrie s-a anunţat că, treptat, vor fi puse la dispoziţia marelui public, pe Internet, circa Era vorba de circa 1. Sunt documente întocmite de jandarmerie, rapoarte de expertiză, schiţe şi relatări ale martorilor, jurnale, secvenţe video sau audio, corespondenţă interguvernamentală etc.

Niciun dosar nu a fost considerat secret militar, singura grijă, în momentul publicării documentelor, rămânând respectul pentru identitatea şi viaţa privată a persoanelor implicate. La data de 27 martieprimele documente au putut fi deja accesate, eliberarea lor urmând să se termine până la sfârşitul anului. Ştirea a făcut imediat înconjurul lumii. Acestea din urmă deci nu au putut fi prezentate nici ca iluzii ori contrafaceri, nici ca fenomene naturale.

Spre deosebire de documentele desecretizate şi făcute publice on-line în alte locuri, cele franceze nu sunt acoperite cu porţiuni înnegrite peste informaţiile care n-ar trebui să fie cunoscute.

Nici nu se putea să nu fie atrase de or. Soroca şi alte personalităţi notorii. Valorile au adunat dintotdeauna valori. Având o tradiţie culturală, dar şi o populaţie receptivă, Soroca a ademenit oameni de cultură, oameni politici, iar de multe ori chiar a îmbinat fericit aceste două categorii.

Prin gestul său, guvernul francez s-a dovedit în acest domeniu mai deschis decât orice altă ţară importantă din lume, invitând şi alte naţiuni să-i urmeze exemplul.

Maurice Masse, de 41 de ani, era un fermier, cu soţie şi doi copii, din satul Valensole, de la poalele Alpilor francezi. Gândindu-se că ar putea fi un elicopter militar, s-a îndreptat într-acolo, văzând, la circa 90 de metri, un aparat aterizat între tufele plantaţiei sale. De vreo săptămână observase, împreună cu tatăl său, că în fiecare noapte cineva îi vizitează culturile, provocând pagube, aşa că, bănuind că a dat peste făptaşi, s-a apropiat prudent, cu gândul să-i surprindă pe intruşi.

Dar obiectul aterizat, de mărimea unui automobil lat de ,50 metri şi înalt de vreo 2,50 metriavea o formă stranie, de ou, o cupolă superioară transparentă, culoare neutră, mată, fiind aşezat pe şase picioare articulate, care înconjurau un pivot central înfundat în sol. Masse era obişnuit cu elicopterele din zonă, dar acest vehicul nu semăna cu ele. S-a gândit că ar putea fi un aparat militar experimental. Alături erau doi omuleţi aşezaţi pe vine, unul cu faţa, celălalt cu spatele spre martor.

Când i-a văzut, a rămas şocat, înalţi de ,20 metri, aveau urechi clăpăuge, capul chel, foarte mare, gâtul scurt, o deschizătură circulară, fără buze, în loc de gură. Purtau combinezoane mulate, verzi şi conversau printr-un soi de gargariseală. Când Masse a ajuns la vreo şapte-opt metri de ei, l-au zărit, s-au ridicat şi unul dintre omuleţi a îndreptat spre el un mic tub, iar omul nostru a simţit în clipa următoare că nu se mai poate mişca.

Cei doi au mai rămas acolo, discutând, încă minute, fără să-1 scape din ochi. Masse spune că a avut impresia telepatic? Apoi s-au dus la aparat şi au intrat printr-o portieră culisantă.

Test ocular în Orsk şi-a recăpătat controlul mişcărilor abia dacă privirea ta s-a deteriorat vreo 15 minute.

A examinat imediat urmele, test ocular în Orsk care şi gaura adâncă de circa 30 de centimetri. Locul aterizării era test ocular în Orsk, dar s-a întărit repede, ajungând la consistenţa betonului.

NOTĂ: Unele surse dau ca dată a morţii 23 apriliecare ar fi fost de fapt ziua înmormântării sale — S-a nascut Mariana Alcoforado, călugăriță, scriitoare portugheză d.

Masse s-a întors acasă pe la ora 9. De la acesta, noutatea a ajuns la jandarmerie. După incident, Masse s-a simţit mult timp fără putere şi a fost somnolent câteva săptămâni, devenind, dintr-o persoană care lucra în această perioadă a anului zi-lumină, incapabil să rămână treaz mai mult de ore, ceea ce i-a cauzat pagube importante, ca de altfel şi curioşii care au venit să cerceteze urmele aterizării.

Cazul a fost anchetat de poliţia din Digne, care a tras concluzia că Masse nu minte şi test ocular în Orsk halucinează. Credibilitatea martorului, fost luptător în Rezistenţă şi respectat de toţi pentru hărnicia şi corectitudinea sa, era dincolo de orice îndoială. Au urmat şi anchete ale jandarmeriei.

Au examinat în mod independent cazul şi cercetătorii Jimmy Guieu care, vrând să ia o probă de pământ, şi-a rupt lama cuţituluiAime Michel, Dr. Pierre Guerin, renumit astronom, şi astrofizicianul Jacques Vallee. Au fost culese mostre de sol şi plante. Masse a povestit ulterior, în particular, că a mai văzut OZN-uri deasupra proprietăţii sale şi cu alte ocazii.

O altă întâlnire apropiată care a pus pe gânduri autorităţile franceze a fost cea din satul Cussac, regiunea Auvergne, în centrul Franţei, într-o zonă muntoasă, la peste 1. La data de 29 augustdoi copii, Franşois 14 ani şi sora lui, Anne-Marie 9 anijucau cărţi, la marginea unei şosele, nu departe de sat, păzind o cireadă de vite.

Era răcoare, dar cerul era senin. Pe la ora Franşois, apropiindu-se, şi-a dat seama însă că se întâmpla ceva straniu. Şi-a chemat deci sora să vadă şi ea. Cu o înălţime de ,2 metri, aveau braţele lungi şi fine, picioarele scurte şi subţiri, iar craniul şi bărbia mai mari decât ar fi fost normal. Franşois şi Anne-Marie au observat imediat, în spatele lor, ascunsă parţial de gard, şi o sferă de metri diametru.

Era atât de strălucitoare încât era greu să te uiţi la ea. Nu se vedea nicio uşă sau hublou. Fata spunea că a observat trei sau patru picioare. Unul dintre cei patru omuleţi era ghemuit, trebăluind ceva pe jos; alţi doi se vedeau din profil, iar cel de al patrulea ţinea în mână un obiect rectangular, poate o oglindă, care reflecta lumina soarelui.

Acesta a test ocular în Orsk primul care a sesizat că sunt observaţi, alertându-şi agitat camarazii. Pe rând, aceştia au sărit pe partea de sus a sferei, unde au dispărut. Apoi sfera s-a ridicat şuierând, cu o mişcare elicoidală, cu rotiri tot mai largi.

Cel de al patrulea omuleţ, care aparent a mai luat ceva de pe jos, a ajuns sfera din zbor, când aceasta se ridicase deja la vreo 15 metri de sol.

Mai multe despre acest subiect