Test ocular al aceluiași și al oaspetelui.

test ocular al aceluiași și al oaspetelui

Ioana, Author at New You Cluj

Domnul profesor Ciuceanu, şi apoi domnul Dumitru Bentu. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Urmare scrisorii nr.

Întrucât materialul de răspuns este mai stufos, permiteţi-mi, domnule preşedinte, să îl depun în scris.

test ocular al aceluiași și al oaspetelui

Declaraţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de şedinţă. În fond, ce ne reproşează domnul Guvernator? Îndrăzneala că eu şi colegii mei din comisia pe ce distanță să verifici vederea o conduc, să continuăm efortul nostru constant şi legal de a aduce în faţa Parlamentului României şi organelor abilitate acte infracţionale de o rară gravitate, acte ce demonstrează fără drept de tăgadă că anumite persoane - unele cu funcţii şi responsabilităţi în anumite instituţii - unele chiar din Banca Naţională, condusă de "desemnatul nostru guvernator" Mugur Isărescu - s-au asociat în scopul comiterii de infracţiuni şi au emis acte normative care să le acopere activitatea etc.

test ocular al aceluiași și al oaspetelui

Este absolut uimitor cum domnul Mugur Isărescu şi-a pus semnătura şi pe această a doua epistolă trimisă Parlamentului, devenind inchizitor, atribuindu-şi rolul de acuzator al membrilor Comisiei noastre, în loc să cerceteze cu grijă faptele aşa cum sunt prezentate în cele două volume elaborate de noi după îndelungate cercetări şi după obţinerea probelor, dovezilor concrete care incriminează chiar subalterni ai domniei sale.

Şi prin această a doua scrisoare domnul Isărescu cere "condamnarea" subsemnatului pentru că eu şi colegii mei am avut curajul să devoalăm fapte ce constituie în mod cert infracţiuni de gravă corupţie. Se dovedeşte şi se confirmă astfel încă odată cu prisosinţă că luările de poziţie din anii trecuţi a unor specialişti, în sensul că BNR continuă să se considere şi să-şi aroge prerogative de "supra-parlament" al României, un "stat în stat", un gen de fost CEPEEX, erau întemeiate.

+40 745 676 895

Cum este posibil ca domnul Isărescu să fie determinat acum de subalternii săi să semneze scrisori incrimnatorii la adresa parlamentarilor care l-au desemnat ca guvernator al BNR, într-un dosar bine cunoscut - dosarul falimentului, absolut premeditat al Băncii Religiilor, când însăşi acelaşi domn Isărescu spunea într-un interviu în luna decembrie că în legătură cu cazul BIR "nu este bine să vorbească dânsul, deoarece nu se afla în BNR când s-a declanşat falimentul acestei bănci, şi că ar fi bine să răspundă cei ce conduceau Banca Naţionala la vremea aceea"?

Ce a intervenit în atitudinea domnului Mugur Isărescu de a refuza să privească realitatea în faţă?

  • Miopie 3 grad înalt

Ce îl determină pe domnul Isărescu să ia apărarea unor colaboratori şi subalterni ai săi care se fac vinovaţi de implicarea într-un caz în care s-au comis grave abuzuri şi încălcari flagrante ale legii? Pentru care motiv domnul Mugur Isărescu a semnat un material ce sunt sigur i-a fost prezentat nu numai trunchiat, dar şi alterat cu neadevăruri de către colaboratorii săi, care încearcă cu disperare să se apere îmbunătățirea presopuncturii vizuale, după ani, pentru implicarea şi complicitatea lor în distrugerea unei bănci româneşti?

Programeaza-te sau afla cum poti deveni si tu un Lash Artist de succes!

Şi acum să intrăm în subiectul problemei, dar nu la modul general în care a făcut-o domnul Isărescu, ci în mod concret, pe bază de documente şi fapte probate, demonstrând încă o dată implicarea cu premeditare a unor colaboratori apropiaţi ai domnului Isărescu în acest caz, care va rămâne în istorie precum cazul Skoda sau Foker. Deci să luăm faptele în ordine cronologică, demonstrând printr-un calendar exact premeditarea falimentului şi lichidarea prin jaf a numitei bănci, făcând precizarea că, întregul conţinut al celor două volume elaborate de Comisia noastră se bazează pe dovezi, pe documente, pe acte autentice, pe probe indubitabile, toate reprezentând purul adevăr în acest caz, nefiind infirmate, ci confirmate de autorităţile competente.

La 19 noiembrieîn baza unei Note de fundamentare semnată chiar de domnul Mugur Isărescu, fostul premier Radu Test ocular al aceluiași și al oaspetelui semnează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

test ocular al aceluiași și al oaspetelui

În Nota de fundamentare se sublinia necesitatea investirii lichidatorilor cu atribuţiuni şi competenţe ale judecătorului-sindic, Nota de fundamentare încheindu-se cu stabilirea ordinii de precădere a plăţii onorariilor lichidatorilor, imediat după plata impozitelor şi taxelor de timbru. Graba emiterii acestui act normativ a fost atât de mare încât chiar în aceeaşi zi de 19 noiembrie ordonanţa menţionată apare în Monitorul Oficial al României.

Spre aducere aminte, precizăm că 19 noiembrie era vineri - zi scurtă de lucru. Mai interesant rămâne însă faptul că din site-ul de pe Internet al firmei "Reconversie şi valorificare active" rezultă că autorii OUG nr. S-ar putea viziune pentru bărbați faptul că este o pură întâmplare, BNR facând apel la serviciile celor doi pentru o consultanţă oarecare, în speţă redactarea şi elaborarea unui simplu act normativ.

Lucrurile nu stau însă deloc aşa, şi veţi vedea în continuare pentru care motive. La numai o săptămână după publicarea ordonanţei amintite, adică la 27 noiembriecei doi avocaţi, Arin Stănescu şi Călin Andrei Zamfirescu devin "practicieni în reorganizare şi lichidare judiciară" şi se înscriu în Tabloul practicienilor în lichidare şi reorganizare judiciară, ca tot în aceeaşi zi de 27 noiembriefirma lor, "Reconversie şi valorificare active", să devină "firmă specializată" în activitate de lichidare, înscriindu-se şi ea în Tabloul persoanelor juridice "specializate" în reorganizare şi lichidare judiciară " Ulterior, "tot datorită unor întâmplări", toate băncile cărora Banca Naţională le-a cerut declanşarea falimentului au fost încredinţate spre lichidare vedere angelina jolie acestei firme.

Turnul Diavolului

Şi acum revenim la Banca Religiilor. Din expertiza efectuată în dosar, în baza datelor existente în documente, la 1 ianuarieactivul net al BIR era un activ pozitiv, ridicându-se la ,2 miliarde lei, iar lichiditatea imediată a BIR rezerva la BNR, plasamente la alte bănci, titluri etc.

test ocular al aceluiași și al oaspetelui

La 17 ianuarieBanca Naţională, în cadrul atribuţiilor sale de supraveghere a sistemului bancar, dispune la BIR o "inspecţie la faţa locului", deşi un control de fond asupra acestei bănci se terminase numai cu trei luni în urmă, respectiv în luna octombrietest ocular al aceluiași și al oaspetelui cu mireasa pret ochi test proces-verbal al inspecţiei şi un punct de vedere al conducătorilor băncii, documente cuprinzând elemente care în nici un caz nu duceau la concluzia că situaţia acestei bănci ar fi impus măsuri radicale.

În cursul anuluiîn conformitate cu prevederile Codului Comercial şi ale Codului Civil, în cadrul operaţiunilor comerciale de rutină BIR efectuase unele cesiuni de creanţă pe care în luna octombrieîn cadrul controlului BNR, acestea fuseseră acceptate ca atare, nefiind interzise prin nici o reglementare a Băncii centrale.

test ocular al aceluiași și al oaspetelui

La 28 ianuarietot ca din întâmplare, Banca Naţională emite Circulara nr. Prevederile pct.

Examination of the Eyes and Vision - OSCE Guide

Ce este însă interesant este faptul că singura bancă ce efectuase astfel de operaţiuni în anul era numai Banca Internaţională a Religiilor.

Urmare a acestui fapt, prin aplicarea retroactivă a prevederilor pct.

Sittings of the Chamber of Deputies of June 15,

La 31 ianuarieBanca Naţională dispune ca "inspecţia la faţa locului" începută la BIR la 17 ianuarie să fie continuată prin instituirea "supravegherii speciale". Paralel cu "supravegherea specială", prin Ordinul nr. Prin aceste măsuri, practic Băncii Internaţionale a Religiilor i se ia obiectul de activitate.

Astfel, activul net al băncii începe să devină negativ iar lichiditatea imediată începe să scadă vertiginos. Aşa se face că la 31 martieactivul net al băncii, din pozitiv - ,2 miliarde lei, devine negativ - 18 miliarde lei, rezerva minimă obligatorie scăzând pe zi ce trece, resursele băncii neputându-se reface, datorită măsurilor impuse de BNR. În modul acesta se pregăteau condiţiile de faliment prevăzute în OUG nr.

  1. Cum să restabiliți vederea dacă este încețoșată

Dar tot atunci domnul Mihai Bogza, viceguvernator al BNR, în baza cifrelor existente la 31 martieavând certitudinea declanşării falimentului BIR, redactează o Notă de fundamentare pentru emiterea unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, prin care solicita o linie de credit de 1.

Mai multe despre acest subiect