Orizontul viziunii umane

orizontul viziunii umane

Luni, 25 iunieSfântul Părinte a primit în audiență, în Sala Clementină din Palatul Apostolic, aproximativ de participanți la lucrările adunării generale a Academiei pontificale pentru viață.

orizontul viziunii umane

Este tot viață umană. Papa Francisc: «Ce recunoaștere primește astăzi înțelepciunea umană a vieții de la științele naturii?

FOREN 2020 Online - DAY 3, 9th September - Discussion Session I Part 1

Și ce fel de cultură politică inspiră promovarea și ocrotirea vieții umane reale? De unde vine, de fapt, munca murdară a morții?

orizontul viziunii umane

Vine de la păcat. Buletin de vedere caută să ne convingă că moartea este sfârșitul oricărei realități, că am venit pe lume din întâmplare și suntem destinați să sfârșim în nimic.

orizontul viziunii umane

Excluzându-l pe celălalt din orizontul nostru, viața se repliază asupra sa și devine un bun de consum. Narcis, personajul din mitologia antică, iubindu-se pe sine și ignorându-i pe ceilalți, dă dovadă de ingenuitate și nici nu-și dă seama.

orizontul viziunii umane

Între timp, însă, pune în circulație un virus spiritual destul de molipsitor care ne condamnă să devenim bărbați-oglindă și femei-oglindă care se văd numai pe sine și nimic altceva. Papa Francisc: «Este necesar, așadar, să se treacă la un atent discernământ al complexelor diferențe fundamentale ale vieții umane: ale bărbatului și femeii, ale paternității și maternității, ale filiațiunii și fraternității, ale socialității și ale diverselor vârste ale vieții.

În acest sens, sînt religios". O scrisoare de mînă scrisă de Albert Einstein pe o pagină și jumătate, în în limba germană, adresată filosofului Eric Gutkind, conține reflecții asupra lui Dumnezeu, a Bibliei și a iudaismului. Domnule Gutkind, Inspirat de sugestiile repetate ale lui Brouwer, am citit cartea dumneavoastră şi va mulţumesc că mi-aţi împrumutat-o.

În același timp, ale tuturor condițiilor dificile și ale tuturor orizontul viziunii umane delicate sau periculoase care cer o specială înțelepciune etică și o curajoasă rezistență morală: sexualitatea și generarea vieții, boala și bătrânețea, insuficiența și dizabilitatea, privațiunea și excluziunea, violența și războiul.

Este necesar să ne întrebăm mai profund cu privire la destinația ultimă a vieții, capabilă să restituie demnitate și sens misterului celor mai profunde și mai sacre afecte ale sale.

orizontul viziunii umane

Viața omului, frumoasă până la fascinație și fragilă până la moarte, trimite dincolo de ea însăși: noi suntem infinit mai mult decât ceea ce putem face pentru noi înșine. Înțelepciunea creștină trebuie să deschidă din nou cu pasiune și îndrăzneală gândul destinației neamului omenesc la viața lui Dumnezeu, care a făgăduit să deschidă la iubirea vieții, dincolo de moarte, orizontul viziunii umane infinit al trupurilor pătrunse de lumină și fără de lacrimi.

Ființa nu poate primi o explicație finală, căci în procesul de cunoaștere gândirea noastră poate doar să cuprindă noi orizonturi care, la rândul lor, sunt cuprinse de alte orizonturi, neputând astfel să identificăm întregul cuprinzător. Cuprinzătorul poate fi doar iluminat, rămânând totuși non-obiectual, chiar dacă iluminarea orizontul viziunii umane realizează prin metode obiectuale; el este mijlocit în mod indirect de obiectualitate și oferă noi moduri ale ființei — ființa în sine care poate fi lumea și transcendența și ființa care suntem noi. Ființa care suntem noi prezintă mai multe moduri posibile de a fi: existența factică Daseinadică viața ca manifestare materială într-o multitudine de specii, ființa oricărei vietăți reprezentând un mod de ființare factică în mediul în care își desfășoară viața. Omul este un obiect ca oricare altul în varietatea de specii, având parte de conștiință empirică, subordonat în fața stărilor afective și a voinței proprii. Totuși, omul beneficiază și de o conștiință în genere, care permite cunoașterea de tip științific și prin intermediul căreia omul țintește spre adevărul universal, adevăr constituit de legități eterne și atemporale, chiar dacă conștiința în genere are o valoare temporală.

Mai multe despre acest subiect