Oportunități pentru dezvoltarea și îmbunătățirea vederii.

oportunități pentru dezvoltarea și îmbunătățirea vederii

În cartea tehnică sunt indicate destinația, descrierea și caracteristicile produsului, performanțele produsului viteză, putere, capacitate, siguranță în funcționare, durată normată de funcționare, consumuri de utilități, termen de garanțiecondițiile de exploatare umiditate, lumină, temperatură, vibrații, amfibieni de viziune, întreținere, reparațiicondiții de întreținere -piese de schimb necesare, condiții de transport, manipulare, depozitare, ambalare, montaj; Calitatea produsului clasa de calitate, STAS-ul sau tipul ; caietul de sarcinidocument în care sunt specificați toți parametrii tehnici ce caracterizează funcționarea produsului, condițiile de omologare și recepție a produsului fabricat; lista materiilor prime și auxiliare, a accesoriilor, semifabricatelor, reperelor, pieselor și subansamblurilor care intră în componența produsului finit, în care se precizează caracteristicile, furnizorii, calitatea STAS-uri, codul etc.

Partea desenată conține următoarele documente: borderoul cuprinde enumerarea desenelor pieselor care fac parte din proiectul produsului,a documentelor scrise și a fișelor de modificare cuprinse în proiectul tehnic.

Cu toate acestea, mulţi români nu respectă recomandarea de a face anual un control oftalmologic, care ar putea preveni sau vindeca din timp cele mai multe dintre problemele de vedere cu care aceştia se confruntă. Din poziţia sa consolidată în timp, de lider mondial în topul companiilor producătoare de lentile de ochelari, Essilor dezvoltă, produce şi comercializează o gamă largă de lentile pentru corecţia şi protejarea vederii. Varilux®, Crizal®, Transitions®, EyeZen®, Xperio® sunt doar câteva dintre mărcile cele mai cunoscute ale companiei Essilor. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor partenerilor săi şi a purtătorilor de ochelari din întreaga lume, Essilor dezvoltă şi, de asemenea, comercializează echipamente, instrumente şi servicii specializate, destinate profesioniştilor din domeniul vederii. Prima filă din istoria companiei Essilor a fost scrisă încând a fost înfiinţată Association Fraternelle des Ouvriers Lunetiers, care mai târziu şi-a schimbat numele în Essel.

Pe desenul ansamblului general se trec valorile caracteristice: putere, moment, curse, viteze etc. În scopul unei bune înțelegeri a designului produsului, se întocmesc machetele produsului finit care nu sunt obligatorii. În fabricația de automobile, după realizarea desenului de ansamblu se realizează modele funcționale, care sunt supuse încercărilor în laborator, pentru a se ajunge la variante perfecționate; desenul de amplasare are scopul de a stabili datele necesare pentru amplasarea produsului pe locul de utilizare a acestuia geometria fundației etc.

Orice desen de execuție working drawing -l. De asemenea, desenele de execuție conțin extrasele de materiale pe baza cărora se stabilește lista materiilor prime și materialelor. În prezent, software CAD permit editarea automată a desenelor de ansamblu și a celor de execuție.

oportunități pentru dezvoltarea și îmbunătățirea vederii

În fabricația de automobile se întocmește un document specific, denumit schița de organizare generală a automobilului. În acest desen se evidențiază postul de conducere, spațiul util, grupul motor-transmisie, punțile, precum și alte componente ale automobilului. Totodată, se precizează și forma exterioară a automobilului, în concordanță cu cerințele arhitecturale și de design generale și cu cele impuse de tema de proiect.

Pe baza schiței de organizare generală și a desenului de ansamblu se realizează machetele: mai întâi, machete pentru forma exterioară a automobilului, de oportunități pentru dezvoltarea și îmbunătățirea vederii la scararealizate din lut, plastilină sau alte materiale modelabile, apoi o machetă pentru interiorul automobilului, din lemn sau alte materiale, la scara Pe această machetă pentru interior se verifică condițiile de intrare și ieșire din automobil, poziționarea corectă a scaunelor și a organelor de comandă, vizibilitatea, poziționarea bordului, spațiul disponibil pentru bagaje.

Proiectul tehnic constă în definitivarea organizării generale pe baza machetelor definitive, realizarea desenului pentru ansamblul general al automobilului și proiectarea celorlalte sisteme ale autovehiculului. Modelarea produselor[ modificare modificare sursă ] În cazul dezvoltării produselor, o nouă construcție design a l produselor poate fi reprezentată de modelul său în calculator.

Înainte ca produsul fizic să fi fost realizat, alternativele designului pot fi generate prin manipularea valorilor variabilelor designului.

Comentarii

Modificările parametrilor designului pot indica efectul schimbărilor factorilor exteriori asupra unui anumit design. Stabilirea unui criteriu de obiectiv al modelului va permite optimizarea modelului, selectând cea mai bună dintre alternativele generate.

oportunități pentru dezvoltarea și îmbunătățirea vederii

Astfel, va fi dezvoltat în calculator un design preliminar al produsului. Din cauza dificultăților de modelare, multe detalii trebuie să fie excluse.

O dată cu acumularea experienței, pot fi construite modele elaborate și sigure, iar costurile designului oportunități pentru dezvoltarea și îmbunătățirea vederii fi reduse considerabil. Construirea, validarea și implementarea modelului designului în calculator vor necesita cu mult mai puțin timp decât construirea prototipului fizic, iar atunci când va fi construit, eventual, un prototip, acesta va fi mult mai apropiat de configurația dorită a produsului.

Astfel, durata ciclului de proiectare poate vederea ochiului masculin redusă considerabil. Strategii de dezvoltare a noilor produse[ modificare modificare sursă ] În calitate de strategii de dezvoltare a noilor produse pot fi luate în considerare: Proiectarea pentru șase sigma Design for six sigma-engl. Această orientare strategică implică aducerea în modul cel mai rapid a produsului pe piață, iar reducerea acestei perioade este la originea concepției simultane a produsului și procesului asociat.

Cost scăzut al produsului. Această orientare este concentrată pe dezvoltarea unui produs la cel mai redus cost sau cu cea mai ridicată valoare. Această strategie va necesita timpi și costuri suplimentare de dezvoltare. Cost de dezvoltare scăzut. Această orientare se aplică atunci când dezvoltarea trebuie efectuată în limitele unui buget restrâns.

Performanțele produsului, tehnologia și inovarea.

oportunități pentru dezvoltarea și îmbunătățirea vederii

Obiectivele strategice urmărite sunt: nivelul cel mai înalt de performanțe, niveluri superioare ale funcțiunilor produsului, cea mai nouă tehnologie sau cel mai înalt nivel de inovare. Calitate, siguranță în funcționare, robustețe. Exemple preferențiale de aplicare: înaltă calitate în industria automobilelor, înaltă fiabilitate în industria aerospațială, siguranță maximă în funcționare în instalații nucleare, aviația comercială etc.

Service, sensibilitate receptivitateflexibilitate. Această orientare se concentrează pe un nivel superior al service-ului, în vederea receptivității la cerințele clienților, menținerea flexibilității pentru a răspunde cerințelor noilor clienți, noilor piețe și oportunități.

Teoria proiectării axiomatice[ modificare modificare sursă ] Profesorul Nam P. Suh de la MIT USADepartamentul de Inginerie Mecanică, a propus teoria proiectării axiomatice Axiomatic Design pentru proiectarea sistemelor [19]care introduce noi reguli funcționale, inspirate de teoriile automatizării și comenzii sistemelor. Proiectarea axiomatică este o metodologie de proiectare a sistemelor care utilizează metode matriceale pentru analiza sistemelor și transformarea necesităților clienților în cerințe funcționale, parametri de proiectare și variabile de proces.

Nam P. Suh introduce o matrice în care se încrucișează parametrii funcționali Functional Requirements și parametrii de concepție Design Parameters. Aceasta permite să se enunțe două axiome: axioma de independență se caracterizează în matricea descrisă mai înainte printr-o matrice diagonală; axioma informației postulează că între două matrice diagonale, cea care reflectă cea mai bună concepție este cea care corespunde unui sistem a cărui utilizare necesită informație minimă ce trebuie furnizată utilizatorului de exemplu, a reduce reglajele care trebuie făcute de utilizator.

  • "Ричард прав, - устало подумала Николь.
  • Vindeca vederea cu laser
  • Sfaturi si noutati – Page 16 – Despre ochi

Altshuller și colegii săi, în și publicată pentru prima dată în Această metodologie, utilizată pentru formularea problemelor, analiza sistemelor, analiza eșecurilor și modelarea evoluției sistemelor [7] este orientată spre inginerie și constată că : toate sistemele tehnice urmează legi de dezvoltare predeterminate și modelele de rezolvare se repetă în industrie și în științe; contradicțiile sunt cauzele majore ale problemelor, aceste contradicții fiind de trei tipuri : administrative, tehnice, fizice sau "inerente".

Contradicția administrativă : "trebuie îmbunătățit sistemul, însă lista diagnosticelor vizuale știu cum să fac asta".

Contradicția tehnică : "îmbunătățirea unui parametru al sistemului conduce la înrăutățirea altui parametru. Contradicția fizică : "pentru îmbunătățirea sistemului, o anumită parte a lui trebuie să se afle în diferite stări fizice simultan, ceea ce nu este posibil.

Structura și funcțiile TRIZ includ: legile de evoluție a sistemelor tehnice; fondul informațional TRIZ; analiza vepol analiza structurală substanță-câmp a sistemelor tehnice; algoritmul de rezolvare a problemelor inventive ARIZ; metode de dezvoltare a reprezentărilor creative. Legile de evoluție a sistemelor tehnice oportunități pentru dezvoltarea și îmbunătățirea vederii fost grupate de autorii TRIZ în trei blocuri convenționale: statica, cinematica, dinamica.

Analiza vepol produce un model structural al sistemului tehnologic inițial, expune caracteristicile sale și cu ajutorul unor legi speciale, transformă modelul problemei.

Meniu de navigare

Fondul informațional TRIZ constă din : metode de rezolvare a contradicțiilor și tabele de utilizare a lor; sisteme de standarde pentru rezolvarea problemelor inventive; efecte tehnologice fizice, chimice, biologice, matematice și tabele de utilizare a lor; resurse ale naturii și tehnicii și metode de utilizare.

Algoritmul ARIZ de rezolvare a problemelor inventive este un program în pași de analiză succesivă pentru evidențierea și rezolvarea contradicțiilor, adică rezolvarea problemelor inventive. Metodologia TRIZ a fost supusă unor critici diverse, între care și faptul că nu au fost găsite mecanisme riguroase de trecere de la contradicțiile formulate la rezolvarea lor practică.

oportunități pentru dezvoltarea și îmbunătățirea vederii

Întreprinderile pot organiza "învățarea" TRIZ de către personalul implicat în activități de cercetare-dezvoltare-inovare. Modele de capabilitate și maturitate[ modificare modificare sursă ] Modelele de capabilitate și maturitate Capability Maturity Model - CMM constituie o abordare interdisciplinară a ingineriei sistemelor, dezvoltată de Software Engineering Institute at Carnegie-Mellon University, pentru a descrie cadrul a 5 faze de evoluție sau niveluri de capabilitate și maturitate a proceselor dintr-o organizație.

Acest model de capabilitate și maturitate se aplică la dezvoltarea noilor produse, inclusiv la dezvoltarea software. Nivelurile de capabilitate și maturitate ale proceselor de dezvoltare a produselor sunt: 1. Nivelul inițial ad-hoc, imatur. La nivelul inițial, organizația nu asigură un mediu stabil pentru dezvoltarea noilor produse: procesele de dezvoltare sunt instabile și impredictibile, deoarece ele sunt modificate în mod constant, pe măsură ce lucrările de dezvoltare progresează sau variază de la un proiect la altul.

Procesele nu sunt documentate, tinzând să fie conduse în manieră ad-hoc, de utilizatori și evenimente. Nivelul repetabil repeatable- engl. La nivelul repetabil, politicile pentru managementul proiectelor de dezvoltare și procedurile de implementare a acestor politici sunt stabilite.

Dezvoltare de noi produse

Unele procese, dezvoltate în proiecte anterioare sunt repetabile, posibil cu rezultate consistente. Nivelul definit defined -engl. La nivelul definit, procesele standardizate pentru dezvoltarea noilor produse sunt documentate și definite, aceste procese sunt integrate într-un întreg coerent.

Nivelul manageriat managed -engl. La nivelul manageriat, organizația stabilește metrici pentru produse și procese și măsoară rezultatele.

oportunități pentru dezvoltarea și îmbunătățirea vederii

Proiectele realizează controlul asupra produselor și proceselor lor, prin îngustarea variației performanței acestora, pentru a se încadra în limite acceptabile. Capabilitatea proceselor este stabilită din acest nivel.

oportunități pentru dezvoltarea și îmbunătățirea vederii

Nivelul optimizat optimized -engl. Organizația are mijloace pentru a identifica "punctele slabe" și a întări proactiv procesele, cu scopul de a preveni apariția defectelor. Integrarea modelelor de capabilitate și maturitate Capability Maturity Model Integration -CMMI este o abordare a îmbunătățirii proceselor care ajută organizația să-și îmbunătățească procesele sale. CMMI pentru Dezvoltare CMMI-DEV constă din cele mai bune practici care adresează activitățile de dezvoltare și mentenanță ce acoperă ciclul de viață al produselor, de la concepție până la livrare și mentenanță.

Despre ochi

Organizațiile din numeroase industrii ca de exemplu: aerospațială, bănci, hardware de computere, software, apărare, fabrici de automobile și industria telecomunicațiilor folosesc CMMI-DEV.

Modelele din CMMI-DEV conțin practici care acoperă : managementul proiectelor, managementul proceselor, ingineria sistemelor, ingineria hardware, ingineria software și alte procese de suport, utilizate în dezvoltare și mentenanță.

  • Vă invităm la eclipsă Category : Uncategorized Probabil că deja ştiţi că anul este plin de surprize din punct de vedere astronomic.
  • Cauza distorsiunii vederii
  • Medical Market - Actualități în tratamentul ambliopiei

Nivelurile sunt utilizate în CMMI pentru a descrie o cale evolutivă, recomandată pentru o organizație care dorește să-și îmbunătățească procesele pe care le folosește pentru a realiza dezvoltarea și mentenanța produselor și serviciilor sale.

CMMI acționează ca o "foaie de parcurs" roadmap pentru activitățile de îmbunătățire a proceselor. Nivelurile de capabilitate în CMMI sunt următoarele: nivel zero : incomplet incomplete - l.

Natural Remedy For Cleaning Your Eyes and Improving Vision in Only 3 Months

Mai multe despre acest subiect