O persoană cu viziune 100%

Club Live - Termeni și Condiții - Magazinul Zepter

Club Live - Termeni și Condiții I. Unirii, nr. Condiții de înscriere în Program și reguli pentru actualizarea datelor personale 1.

O persoană care intenționează să devină Membru se poate înscrie în Program prin folosirea instrumentelor care îi sunt puse la dispoziție de către Organizator, furnizând datele necesare și acceptând Termenii și Condițiile de față. După finalizarea procesului de înregistrare, persoana respectivă devine Membru al Programului.

ZEPTER își rezervă dreptul de a solicita în orice moment documente prin care să verifice identitatea unei persoane care dorește înscrierea în program sau care este deja înscrisă în program. Un client are dreptul să fie recomandat și să se înscrie o singură dată în programul ClubLive Toate datele care sunt furnizate de către un Membru în timpul procesului de înscriere în Program trebuie să fie reale și complete.

În cazul în care datele furnizate suferă orice fel de schimbări, pentru a se putea înscrie în Program, un Membru trebuie să modifice imediat datele cu ajutorul instrumentelor care sunt disponibile pe Contul său.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele consecințe cauzate de lipsa modificării datelor de către un Membru. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru efectele furnizării de date false, incomplete sau care aparțin unei alte persoane decât cea a Membrului. Informații și date personale 1. Înscrierea în ClubLive se poate face în scris, prin comunicarea formularului de cerere completat de catre noul membru al clubului, la adresa din București, B-dul Unirii nr. J4-J5, Sector 3 — Secretariat Vânzări sau prin intermediul poștei electronice la adresa info zepter.

Prin înscrierea în ClubLive, un Membru acceptă dispozițiile Termenilor și Condițiilor de față și furnizează, în mod voluntar — pentru buna desfășurare a Programului: i datele personale — în cazul persoanelor fizice — nume, prenume, data nașterii, număr telefon, adresa completă,adresa e-mail sau ii datele companiei — în cazul companiilor — denumirea companiei, CIF, adresa completă, adresa e-mail, exprimându-și totodată acordul pentru procesarea acestora de către Organizator cu scopul implementării Programului, în special pentru utilizarea dispozitivelor terminale de telecomunicații ale Membrilor sau pentru primirea o persoană cu viziune 100% legate de Program la adresa de e-mail furnizată de Membru cu ajutorul unui sistem de comunicare automatizat.

Organizatorul este înregistrat ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub nr. Prin înscrierea în ClubLive și semnarea Declarației de consimțământ atașată prezenților Termeni și Condiții pentru programul Zepter ClubLive, Membrul își dă aprobarea ca datele persoanale pe care le oferă la înregistrare, precum și datele referitoare la achizițiile efectuate, să fie colectate și utilizate de către ZEPTER, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.

din cauza căruia viziunea slăbește ce înseamnă viziunea 60

Organizatorul procesează datele personale care sunt furnizate de către un Membru, după ce acesta și-a dat acordul prealabil, în vederea implementării ClubLive și inclusiv pentru diseminarea datelor către părțile cu care Organizatorul colaborează la implementarea Programului.

În momentul obținerii datelor cu caracter personal, Zepter va informa persoana vizată despre: a identitatea și datele de contact ale Zepter și, dupa căz, ale reprezentantului Zepter; b datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz; c scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, percum și temeiul juridic al prelucrării; d în cazul în care prelucrarea se face în temeiul disp.

În plus, față de informațiile antemenționate, în momentul în care datele de contact cu caracter personal sunt obținute, Zepter va furniza persoanei vizate următoarele informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilăși transparentă: a perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, viziune tetracromatică ce este utilizate pentru a stabili această perioadă; b existența dreptului de a solicita Zepter, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor; c atunci când prelucrarea se bazează pe art.

INGREDIENTE

În cazul în care Zepter intenționeaăa ăa prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, va furniza Membrului, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante în conformitate cu art.

III pct. Comunicarea Declarației de retragere a consimțământului va putea fi făcută prin intermediul poștei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa din București, B-dul Unirii, nr. J4-J5, Sector 3 - Secretariat Vânzări, sau prin intermediul poștei electronice la adresa info zepter. Membrul ClubLive are dreptul de a obține din partea Zepter o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații prevăzute în art.

Membrul ClubLive are dreptul de a obține de la Zepter, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc. Membrul ClubLive are dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Zepter are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul din motivele prevăzute de disp. Membrul ClubLive are dreptul de a obține din partea Zepter restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din cazurile prevăzute de disp.

După aprobarea creditului, îți punem banii la dispoziție timp de 1 an de zile, perioadă în care îi poți folosi toți odată sau în tranșe, atunci când găsești terenul potrivit. Pentru noi timpul tău este extrem de important, astfel consilierii Agro vor veni la tine în fermă pentru a te consilia în mod gratuit și a ridica documentația necesară aprobării creditului. Ce trebuie să știi?

Membrul ClubLive are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat Zepter într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Zepter în cazurile prevăzute la art.

În orice moment, membrul ClubLive are dreptul la opoziție în temeiul disp.

ce vitamine sunt vederea ameliorarea de la miopie

Membrul ClubLive are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ameteala si vedere incetosata îl privesc sau care îl afecteazăîn mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplicăîn cazul situațiilor prevăzute la art.

Zepter declară că va informa de îndată membrul ClubLive în cazul în care încalcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. Această informare nu va fi necesară în cazul în care oricare dintre condițiile prevăzute la art. Depunerea Declarației de retragere a consimțământului privind prelucrarea datelor cu character personal,furnizate cu scopul implementării programului ClubLive este echivalentă cu dizolvarea imediată a acordului de parteneriat ClubLive și pierderea dreptului de utilizare a Programului.

Pentru a beneficia de dreptul mai sus menționat, un Membru va trebui să rezilieze acordul de parteneriat în conformitate cu prevederile art.

Știrile noastre

VII pct. După identificarea sa la punctele de vânzare online sau offlineMembrul va avea dreptul de a beneficia de avantajele programului ClubLive Beneficii a. Reduceri pentru achizițiile personale Membrul Club Live are dreptul la reduceri o persoană cu viziune 100% fiecare achiziție personală de produse ZEPTER din lista selectată, care se va aplica la prețul întreg de vânzare în vigoare la data achiziției.

Bonusul îi va fi acordat persoanei care a înscris un membru nou, în cuantumul corespunzător, respectiv contravaloarea în lei a sumei in Euro la cursul BNR de schimb valutar din ziua acordării bonusului.

كيف تحصل على 4000 ساعة مشاهدة و1000مشترك على اليوتيوب 2020 بسرعة

Bonusul poate fi utilizat doar în țara în care are domiciliul membrul O persoană cu viziune 100% Live care a înscris o o persoană cu viziune 100% persoana în programul de loialitate. Valorile bonusului sunt cumulabile, în cazul achizițiilor făcute de mai mulți membri recomandați și înscriși în program. Bonusurile cumulate în același cont nu sunt transferabile către un alt cont de membru. Plata bonusurilor de recomandare cumulate până la Cererea transmisă către Zepter International România, se face o singură dată pe an, în cazul recomandatorilor persoane fizice.

În cazul membrilor Club Live persoane juridice - recomandatori, plata bonusurilor se efectuează, la cerere, după fiecare validare a îndeplinirii condiţiei de acordare a acestora. Bonusul poate fi revendicat doar prin calitatea de membru Club Live În cazul in care este obligat prin lege, Zepter International România va reține și va plăti, din valoarea cuvenită conform planului de marketing, impozitele conform legislației în vigoare, la data plății.

Club Live - Termeni și Condiții - Magazinul Zepter

În vederea efectuării plății bonusului, Zepter va solicita membrului Club Live informații bancare și orice alte informații relevante. Metode de comunicare 1. Comunicarea formularului pentru a deveni membru in ClubLive, a declaratiei de consimtamant privind prelucrarea dateloc cu character personal si a declaratiei de retragere a consimtamantului privind prelucrarea datelor cu caracter personal se va face fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la adresa din Bucuresti, Bd.

J4-J5, Sector 3 sau prin posta electronica la adresa de e-mail info zepter. Orice altecomunicari dintre Organizator și Membrii se va desfășura exclusiv prin e-mail, la adresa de e-mail furnizată de Membrii sau modificată de aceștia pe parcursul Programului, în conformitate cu art.

II pct. În cazul Organizatorului, comunicarea se va desfășura electronic la adresa de e-mail: info zepter.

picături pentru a îmbunătăți viziunea asupra katakromului viziunea pâlpâie în jurul marginilor

Organizatorul va furniza informațiile referitoare la Program, inclusiv informațiile referitoare la oferte speciale, invitații sau evenimente care sunt adresate Membrilor, prin folosirea sistemelor de comunicare automatizate.

Rezilierea acordului de parteneriat și responsabilități 1. Un Membru poate renunța oricând o persoană cu viziune 100% calitatea de Membru în programul ClubLive, prin depunerea unei cereri, care este echivalentă cu rezilierea acordului de parteneriat. Cererea de reziliere inițiată de un Prezentări despre viziunea umană își produce efectele din momentul în care aceasta a ajuns la Organizator și conținutul ei a fost asimilat de către acesta data încetării.

Pentru ca cererea să fie valabilă este suficient să fie transmisă către Organizator la adresa de e-mail: info zepter. În cazul rezilierii acordului de parteneriat, începând cu data încetării, Membrul își pierde dreptul de a folosi Prețul de Membru.

îmbunătățirea vederii prin exercițiu dacă viziunea și 25

Din motive importante, Organizatorul poate — fără a prejudicia alte drepturi de care beneficiază în astfel de cazuri și în conformitate cu normele de drept — să rezilieze acordul de partener al unui Membru, cu efect imediat. Se consideră motive importante: încălcarea prevederilor legale, atingerea reputației Organizatorului și încălcarea flagrantă a prevederilor din Regulamentul Magazinului potrivit prevederilor aceluiași Regulament sau celor menționate în Termenii și Condițiile de față, cum ar fi: introducerea de date personale false, incomplete sau care aparțin unei alte persoane decât cea a Membrului sau achiziționarea Produselor din Magazin la Prețul de Membru, la scară mare cu scopul de a le revinde și de a face profit.

Notificarea de reziliere trimisă din partea Organizatorului își produce efectele din momentul în care notificarea este primită de Membru și acesta este familiarizat cu conținutul acesteia data încetării.

videoclip cu viziune slabă corectarea acuității vizuale

Notificarea de reziliere va fi transmisă în format electronic la adresa de e-mail a Membrului și va trebui să conțină motivul rezilierii acordului de parteneriat în ClubLive Un Membru poate o persoană cu viziune 100% o persoană cu viziune 100% în termen de 7 zile calendaristice de la primirea notificării prin transmiterea unei declarații justificate la adresa de e-mail: info zepter. Pentru eficiență, contestația va trebui transmisă înainte de data de expirare a termenului.

Contestația va fi rezolvată de Organizator în termen de 7 zile calendaristice de la data primirii acesteia. Membrul va fi notificat cu privire la decizia Organizatorului prin e-mail. În cazul în care Organizatorul acceptă contestația Membrului, acesta va revoca notificarea de reziliere a acordului de parteneriat în ClubLive și va restabili statutul de Membru al acestuia.

În cazul rezilierii menționate la punctul 2 ochii rănesc vederea capului mai rău mai sus, începând cu data încetării acordului, Membrul își pierde dreptul la Prețul de Membru. Începând cu data încetării acordului de parteneriat, Organizatorul va înceta procesarea datelor personale ale Membrului în cauză. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru: - încălcarea legii sau a Termenilor și Condițiilor de către un Membru al Programului sau pentru orice consecințe ar decurge din aceasta; - divulgarea de către Membru unor terțe părți a numelui de utilizator și a parolei utilizate de acesta pentru a se loga în Cont; - furnizarea datelor de conectare, parolei sau a altor date persoanelor autorizate conform prevederilor legale în vigoare; - lipsa transmiterii sau transmiterea lentă a datelor din cauza unor limitări de ordin tehnic sau a tipurilor de conexiune folosite de un Membru; - orice întrerupere a funcționării corecte a Programului, care este cauzată de Forța majoră.

viziune minus nouă specificitatea vederii

Modificarea termenilor și condițiilor 1. Termenii și condițiile pot fi modificate de Organizator în orice moment, pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a Programului, cum ar fi: prevenirea fraudelor, acordarea de beneficii suplimentare Membrilor sau extinderea beneficiilor existente și introducerea de noi funcționalități.

Mai multe despre acest subiect