Lecție de viziune deschisă. Şcoala Gimnazială Nr.1 Bălăşeşti

lecție de viziune deschisă

Martiriul profetului Joseph Smith Introducere Disidenţi din interiorul Bisericii şi duşmani din afara Bisericii au făcut ca martiriul profetului Joseph Smith şi al fratelui său Hyrum Smith să se întâmple. Moartea lor a reprezentat o pecete puternică pusă pe mărturiile lor despre Cartea lui Mormon, Doctrină şi legăminte şi Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos. Un studiu asupra vieţii lui Joseph Smith şi al martiriului său îi va ajuta pe cursanţi să se gândească la multele binecuvântări pe care Domnul le-a oferit prin intermediul slujirii profetului Joseph Smith, prin care a restaurat Evanghelia Sa în zilele din urmă.

lecție de viziune deschisă pătrat de antrenament la vedere

Lecturi suplimentare Thomas S. Sugestii pentru predare Doctrină şi legăminte ; Duşmanii au căutat să-l omoare pe Joseph Smith Expuneţi o ilustraţie cu închisoarea Carthage. Explicaţi cursanţilor faptul că, la data de lecție de viziune deschisă iunieprofetul Joseph Smith şi fratele său Hyrum, care era patriarhul Bisericii, au fost martirizaţi în această închisoare din Carthage, Illinois.

Joseph Smith avea 38 de ani când a murit iar Hyrum avea 44 de ani. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Doctrină şi legăminteîn timp ce membrii clasei urmăreasc în scripturile lor.

lecție de viziune deschisă miopie dobândită și congenitală

Încurajaţi cursanţii ca, pe măsură ce citesc, să observe modul în care Domnul a rezumat viaţa lui Joseph Smith şi slujirea pe care acesta a făcut-o. După aceea, discutaţi următoarele întrebări: Cum a descris Domnul viaţa şi slujirea profetului Joseph Smith?

Martiriul profetului Joseph Smith

Răspunsurile cursanţilor pot să includă următoarele adevăruri: Joseph Smith a aşezat temelia pentru lucrarea lui Dumnezeu în această dispensaţie a Evangheliei. Profetul Joseph Smith a murit nevinovat şi el a îndeplinit cu credinţă misiunea care i-a fost dată de Dumnezeu.

Pentru a ajuta cursanţii să înţeleagă unele dintre lucrurile care i-au adus moartea profetului, spuneţi-le faptul că sfinţii au trăit relativ în pace timp de aproximativ trei ani, însă în anul au început să aibă parte de opoziţie din nou.

Lectie deschisa aprilie

Printre duşmanii Bisericii se numărau şi cetăţeni ai statului Illinois, care se temeau de influenţa politică a sfinţilor. Alţii au devenit invidioşi datorită creşterii economice a oraşului Nauvoo şi au devenit critici la adresa guvernului şi miliţiei oraşului datorită puterii acestora.

„Viziunea”

Unii au înţeles greşit anumite doctrine şi practici specifice mormonilor. Disidenţi din interiorul Bisericii şi duşmani din afara Bisericii şi-au unit eforturile pentru a lupta împotriva profetului şi Bisericii. Oferiţi fiecărui cursant un exemplar al foii de prezentare care se găseşte la sfârşitul acestei lecţii.

Din ea învăţăm, de asemenea, ce trebuie să facem pentru a trăi din nou în prezenţa Tatălui Ceresc şi a lui Isus Hristos.

Explicaţi că, potrivit legilor în vigoare la timpul morţii profetului, nicio lege nu a fost încălcată atunci când o maşină tipografică a fost distrusă. Expuneţi următoarea declaraţie a vârstnicului Dallin H. De ce este important să ne amintim ultima afirmaţie din declaraţia vârstnicului Oaks atunci când cugetăm asupra acţiunilor conducătorilor din perioada de început a Bisericii?

Subliniaţi faptul că majoritatea membrilor consiliului oraşului Nauvoo erau membri ai Bisericii, însă au acţionat în calitate de reprezentanţi civili aleşi atunci când au ordonat ca maşina tipografică să fie distrusă.

lecție de viziune deschisă videoclip pentru un test de vedere

Rugaţi un alt cursant să citească, cu glas tare, Doctrină şi legăminte Rugaţi membrii clasei să urmărească în scripturile lor şi să caute profeţia pe care Joseph Smith a făcut-o în timp ce se îndrepta spre Carthage.

Explicaţi că, în timp ce Hyrum Smith se pregătea să meargă la închisoarea Carthage, a citit Eter şi a îndoit acea pagină.

Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Doctrină şi legămintecare reprezintă un citat direct al acestor versete din Eter, în timp ce membrii clasei urmăresc în scripturile lor.

  • Profesor: Din păcate, conflictele din viața noastră sunt de obicei inevitabile.
  • Test ocular Syzran
  • Кстати, здешнее существование - для нас вполне сносное - едва ли покажется им раем.
  • Viziune un ochi vede mai rău
  • Lecția 7: Managementul schimbării – Ed-Way Project
  • Începe viziunea
  • Proiectarea Activitatiilor Didactice
  • Вот волнующимся я представить тебя не могу.

Invitaţi cursanţii să se gândească de ce acest fragment din scripturi ar fi avut o semnificaţie aparte pentru Hyrum. Puteţi sugera cursanţilor să marcheze orice cuvinte şi expresii care au o însemnătate specială pentru ei.

Ce cuvinte şi expresii din aceste versete din Cartea lui Eter credeţi că au avut o semnificaţie aparte pentru Hyrum atunci când a înfruntat încarcerarea şi posibilitatea morţii? Puteţi sugera cursanţilor să marcheze drept referinţe lângă versetul 5 versetele Lecție de viziune deschisă şi Mosia pentru a descoperi înţelesul acestei fraze.

lecție de viziune deschisă norma viziunii 1

Să învăţăm să notăm, ca referinţe, lângă o anumită scriptură, alte scripturi care oferă înţelegere suplimentară reprezintă o abilitate importantă pentru studiul scripturilor. Rugaţi cursanţii să se gândească cum s-ar fi putut simţi Joseph şi Hyrum ştiind că au îndeplinit chemările şi îndatoririle de la Dumnezeu cât de bine au putut.

Ce putem învăţa din exemplele oferite de Joseph şi Hyrum Smith care ne poate ajuta să ne îndeplinim responsabilităţile pe care le primim de la Dumnezeu?

Doctrină şi legăminteMartiriul de la închisoarea Carthage şi omagii aduse lui Joseph Smith Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, introducerea secţiunii Doctrină şi legăminte Puteţi sublinia lecție de viziune deschisă că diferenţele dintre introducerea secţiunii din ediţia a scripturilor şi cea din anul se datorează unor cercetări recente. Rugaţi membrii clasei să urmărească în scripturile lor şi în exemplarul foii de prezentare primit, în timp ce cursanţii citesc ceea ce le-a fost desemnat.

Le puteţi sugera cursanţilor să scrie această definiţie în scripturile lor, lângă versetul 1. Rugaţi cursanţii să citească, în gând, Doctrină şi legăminteşi să caute unele dintre adevărurile pe care le aflăm lecție de viziune deschisă acest anunţ al martiriului lui Joseph şi Hyrum Smith.

Ce adevăruri aţi aflat din acest anunţ al martiriului lui Joseph şi Hyrum Smith?

Lecția 7: Managementul schimbării

Cursanţii pot identifica multe adevăruri, inclusiv pe următorul: Joseph Smith a făcut pentru salvarea oamenilor din această lume mai mult decât oricare alt om, cu excepţia lui Isus Hristos.

Cartea lui Mormon şi Doctrină şi legăminte au fost scoase la lumină pentru salvarea lumii.

lecție de viziune deschisă exerciții de vedere pentru ambliopie

În ce moduri concrete credeţi că ar putea fi viaţa voastră diferită fără slujirea profetului Joseph Smith? Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, declaraţia vârstnicului Dallin H. Încheiaţi întrebând cursanţii dacă vreunul dintre ei doreşte să-şi împărtăşească mărturia despre Joseph Smith.

Lecţia, în calitate de microsistem, captează şi reconfigurează într-un mod specific toate componentele universului didactic: conţinuturi, strategii, metodologii, modalităţi de organizare, forme de evaluare, specificări relaţionale, conformaţii psihosociale etc. Calitatea acesteia depinde nu de fiecare element în parte luat separat, ci de relevanţa elementelor prin raportare la context şi modul de articulare la nivelul ansamblului didactic creat. Aceste criterii generează o structură de acţiuni şi de relaţii flexibile, deschise, ce permit adaptări şi diversificări, din mers sau deliberate, în funcţie de parametri variabili ce definesc contextul intern şi extern al intruirii locul desfăşurării acţiunii, particularităţile clasei de elevi, strategia metodologică şi mijloacele de învăţământ desfăşurate în procesul instruirii, statutul lecţiei în sistemul activităţii didactice, etc. În realitate, orice tip de lecţie suportă o contextualizare şi o materializare contextualizată, adaptată la cerinţe şi situaţii diverse.

Încurajaţi cursanţii să caute ocazii în următoarele zile pentru a împărtăşi mărturia lor despre profetul Joseph Smith şi despre rolul său în restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos. Materiale de citit pentru cursanţi Thomas S.

Martiriul profetului Joseph Smith Bazele restaurării — Lecţia 22 Opoziţie faţă de profet şi Biserică Până în luna iunie a anuluiduşmănia îndreptată împotriva Bisericii crescuse foarte mult. Unii cetăţeni ai statului Illinois plănuiau alungarea sfinţilor de pe teritoriul statului, în timp ce alţii complotau pentru a-l ucide pe profet.

Unii dintre cei care complotau împotriva profetului şi Bisericii erau foşti membrii ai Bisericii care deveniseră apostaţi. În data de 7 iunieWilliam Law, care slujise în calitate de al doilea consilier în Prima Preşedinţie şi alţi apostaţi au tipărit prima ediţie a publicaţiei intitulate Nauvoo Expositor. Încercând să incite opinia publică împotriva profetului şi Bisericii, aceşti oameni au folosit publicaţia lecție de viziune deschisă a-i calomnia pe Joseph Smith şi pe alţi conducători ai Bisericii.

Joseph Smith, acţionând în calitate de primar al oraşului Nauvoo, şi majoritatea membrilor consiliului oraşului au înţeles că publicaţia tendenţioasă va provoca gloata la violenţă împotriva oraşului. Au declarat publicaţia Nauvoo Expositor ca fiind un pericol public şi au ordonat ca maşina de tipărit care o viziune cu tirotoxicoză să fie distrusă.

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bălăşeşti

Guvernatorul statului Illinois, Thomas Ford, a ordonat să fie judecaţi în Carthage, Illinois, unde era administraţia ţinutului şi le-a promis protecţie.

Joseph ştia că, dacă ar fi mers în Carthage, viaţa sa ar fi fost în mare pericol din partea gloatelor care îl ameninţau. Crezând că gloatele îi doreau doar pe ei, Joseph şi Hyrum au hotărât să plece spre vest pentru a-şi apăra viaţa.

  1. Я углублялся в него не менее чем на километр, но ни разу ничего не .
  2. Tratamentul miopiei în yuao

La 23 iunie, ei au traversat fluviul Mississippi, dar mai târziu, în acea zi, fraţi din Nauvoo l-au găsit pe profet şi i-au spus că trupele urmau să invadeze oraşul dacă el nu se preda autorităţilor din Carthage. Profetul a acceptat să facă aceasta, sperând să-i mulţumească atât pe oficialii guvernamentali, cât şi gloatele. La 24 iunie, Joseph şi Hyrum Smith şi-au luat rămas bun de la familiile lor şi au călărit alături de alţi oficiali ai oraşului Nauvoo spre Carthage, predându-se de bunăvoie oficialilor ţinutului Carthage în ziua următoare.

lecție de viziune deschisă viziunea capilară

După ce fraţii fuseseră eliberaţi pe cauţiune pentru învinuirea iniţială, ei au fost învinovăţiţi în mod nedrept de trădare împotriva statului Illinois, arestaţi şi închişi în închisoarea Carthage în aşteptarea unei audieri. Martiriul din închisoarea Carthage În timpul zilei de 27 iunieun vizitator i-a dat un revolver lui Joseph.

În timp ce gloata încerca să intre în încăperea în care profetul şi alţi bărbaţi erau ţinuţi, Hyrum a fost împuşcat mortal în timp ce încerca să-i protejeze pe ceilalţi. Joseph a sărit către uşă şi a tras cu pistolul înspre hol.

Mai multe despre acest subiect