Informații despre statisticile viziunii copiilor. Statistici ale viziunii adolescenților

informații despre statisticile viziunii copiilor

informații despre statisticile viziunii copiilor ritual de îmbunătățire a vederii

Statistica oficială din România Statistica oficială din România Statistica oficială reprezintă una din componentele esenţiale în procesul cunoaşterii, relevându-se totodată ca unul dintre pilonii esenţiali ai unei bune guvernări a societăţii.

Ea asigură, pe baza evaluărilor cantitative, fundamentarea deciziilor la nivel micro şi macro economic. Pentru a răspunde criteriilor de utilitate publică, statistica oficială trebuie să fie relevantă, corectă, promptă, astfel încât să asigure satisfacerea tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice, în scopuri de planificare şi cercetare, să fie obiective şi puse la dispoziţia tuturor categoriilor de utilizatori în mod gratuit.

informații despre statisticile viziunii copiilor vedere pierdută cu cataractă

În acelaşi timp, statisticile oficiale trebuie să fie produse şi publicate într-o manieră care să protejeze confidenţialitatea datelor statistice individuale. Institutul Naţional de Statistică este principalul producător de date statistice oficiale ale statului, având, în această calitate, rolul de coordonator al Sistemului Statistic Naţional, în conformitate cu prevederile Legii nr.

Statistica oficială, conform legii nr.

informații despre statisticile viziunii copiilor gradul de patologie a vederii

Datele de natură statistică sau de altă natură, elaborate în afara condiţiilor menţionate mai sus, nu sunt date statistice oficiale.

Mai multe despre acest subiect