Indicatori de bază ai viziunii. Indicatori de dezvoltare durabilă

Indicatorii de bază pentru anii 2016-2020

indicatori de bază ai viziunii

Faceți click pe imagine pentru a vedea mai multe informații Ce sunt Obiectivele de Dezvoltare Durabilă? Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ODDaltfel cunoscute ca Obiectivele Globale, sunt un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, pentru a proteja planeta și pentru a asigura faptul că toți oamenii se bucură de pace și de prosperitate.

indicatori de bază ai viziunii

Aceste 17 obiective se bazează pe succesele Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, iar acum acoperă și domenii noi, precum schimbările climatice, inegalitatea economică, inovațiile, consumul durabil, pacea și justiția, printre alte priorități.

Obiectivele sunt interconectate - de multe ori cheia succesului într-un domeniu va implica abordarea unor aspecte mai frecvent asociate cu alt domeniu. În scopul monitorizării ODD a Agendei la nivel global a fost aprobat un set de indicatori în număr deconform cărora va fi evaluată fiecare țară la nivel regional și global.

indicatori de bază ai viziunii

Lista indicatorilor globali ODD este formată din indicatori. Indicatorii ODD sunt formulați reieșind din obiectivele globale stabilite și au drept scop raportarea la nivel global a unor indicatori comparabili în spațiu și timp.

indicatori de bază ai viziunii

Pe de altă parte, indicatorii globali au menirea de a atenționa guvernele asupra celor mai stringente probleme și necesitatea de a prioritiza acțiunile la nivel național și regional, inclusiv prin acordarea de asistență pentru dezvoltare. În procesul de naționalizare a ODD-lor setul de indicatori globali urmează să fie complementat cu indicatori adiționali, ce relevă contextul și prioritățile naționale.

indicatori de bază ai viziunii

În procesul de identificare a indicatorilor naționali este important să fie respectate criteriile de bază pentru un indicator statistic, precum universal acceptabil şi măsurabil, corespunde anumitor cerinţe de calitate, indicatori de bază ai viziunii relevant în contextul țintelor naţionalizate. În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior.

Mai multe despre acest subiect