Funcțiile organelor de vedere

funcțiile organelor de vedere

Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul exercitării prerogativelor de putere publică de către autorităţile şi instituţiile publice.

Funcţii publice de stat sunt funcţiile publice stabilite, potrivit legii, în cadrul: - ministerelor - organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale ex.

scăderea vederii cu uveită

Funcţii publice locale sunt funcţiile publice stabilite, potrivit legii, în cadrul: - aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora ex. Funcţii publice de execuţie · un an pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent · 5 ani pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional principal · 7 ani pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior Funcţii publice de conducere · 5 ani pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de şef funcțiile organelor de vedere, şef serviciu şi secretar general al comunei, precum şi a funcţiilor publice specifice echivalente acestora · 7 ani pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, altele decât cele prevăzute mai sus CE ESTE UN FUNCȚIONAR PUBLIC?

viziunea borisenko

Funcţionarul public este persoana numită, printr-un act administrativ, în condiţiile legii, într-o funcţie publică. Care sunt categoriile de funcţionari publici în funcţie de nivelul atribuţiilor?

ochelari pentru copii pentru corectarea hiperopiei

Dar funcţionar public definitiv? Sunt numiţi funcţionari publici debutanţi: · persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de grad profesional debutant · persoanele numite în urma transformării posturilor de natură contractuală până la 1 ianuarie în posturi aferente funcţiilor publice şi care nu îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitate necesare exercitării unei funcţii publice de execuţie definitive Sunt numiţi funcţionari publici definitivi: · funcţionarii publici debutanţi care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege şi au obţinut rezultat corespunzător la evaluare; · persoanele care intră în corpul funcţionarilor publici prin modalităţile prevăzute de lege şi care au vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de minimum un an.

cum afectează Cialis vederea?

Mai multe despre acest subiect