Cum poți să păcătuiești cu vederea. 5 lucruri care aproape nimeni nu realizează că nu sunt în Biblie

Vederea greşelilor proprii. Şi i-a răspuns lui bătrânul: În orice ceas vom acoperi greşala fratelui nostru şi Dumnezeu o acoperă pe a noastră, şi în orice ceas o arătăm pe a fratelui şi Dumnezeu o arată pe a noastră.

A te iubi însemnă să te consideri în globalitate, să nu exagerezi într-o dimensiune unică, să nu te fărâmi, să nu faci să devină totalizator un singur aspect al sinelui. A te iubi însemnă să vezi semnificaţia fiecărui lucru în relaţie cu întreaga personă. Acelaşi lucru e valabil şi în iubirea faţă de celălalt.

  • Cât de mult iartă Dumnezeu?
  • Pacient cu miopie
  • E o cerere esenţială pentru viaţa cuplului, deoarece depăşeşte orice înţelepciune şi orice raţionament omenesc, viciate de căderea adamică prin lucrarea prinţului acestei lumi.
  • Viziune și paliditate

Teologul catolic Marko Rupnik Aproapele nostru este oglinda noastră. Dacă suntem buni vedem în el bunătate, dacă suntem răi vedem în el răutate. Părintele Arsenie Boca Arta nu este ceea ce vezi, ci ceea ce-i faci pe alţii să vadă.

Edgar Degas Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău, că a poftit Împăratul frumuseţea ta, că El este Domnul tău.

Citate Celebre despre Vederea

Psalmi Care vită îşi răneşte într-atât vederea şi auzul cum poți să păcătuiești cu vederea şi le răneşte beţivul? Nu-i aşa că nu-şi mai cunosc cunoscuţii? Nu aleargă adeseori la străini ca la nişte prieteni? Nu sar de multe ori peste umbre, ca peste nişte şanţuri şi prăpăstii? Sfântul Antonie cel Mare Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi şi orbul îl poate vedea.

„Isus trece cu vederea faptele păcătoșilor și a vameșilor”

Matei 4. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine şi dreptatea Ta celor drepţi la inimă. Cum ar nădăjdui cineva cum poți să păcătuiești cu vederea ce vede?

cum poți să păcătuiești cu vederea este tratată cu hipermetrie legată de vârstă

Iar dacă nădăjduim ceea ce nu vedem, aşteptăm prin răbdare. Romani 8. De aceea Sfântul Vasile cel Mare îl numeşte pe adevăratul prieten bărbat înţelept, şi spune despre el că dacă ar locui într-o ţară îndepărtată, şi chiar dacă ochii mei nu l-ar vedea niciodată, tot prieten l-aş socoti. Aşa spunea şi Euripide. Multe din învăţăturile care nu au trimitere la CD-uri au fost luate din această emisiune, realizată de părintele Narcis Stupcanuprecum şi din alte emisiuni transmise de acelaşi post de radio.

Avva Pimen Când Dumnezeu vede strădania omului, îi dă harul Său. Jules Renard Când soarele s-a întunecat; iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc. Şi Iisus, strigând cu glas tare, a zis: Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. Şi acestea zicând, Şi-a dat duhul. Iar sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul Acesta drept a fost.

Luca Traian Demetrescu Cel care Îl vede pe Dumnezeu în lucrările Sale şi crede în El văzându-le, acela este cu adevărat bogat.

Paracelsusalchimist, medic, astrolog şi filosof elveţian Cel ce răsplăteşte cu rău pentru bine nu va vedea depărtându-se nenorocirea din casa lui. Solomon Goethe Cel smerit vede, în primul rând, vinovăţia proprie. Ele trebuie simţite în inimă, iar unul dintre ele este prietenia. Scriitoarea americană Helen Kellernăscută oarbă şi surdă Chiar dacă ai vedea cu ochii tăi pe cel ce păcătuieşte, să nu osândeşti nici atunci, pentru că adeseori şi ochii se înşeală.

Sfântul Ioan Scărarul Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei.

Şi stelele vor cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu putere multă şi cu slavă. Marcu definiția medicală a autismului Romani 2.

Sfântul Ioan Scărarul Cine-şi vede păcatele va vedea pacea. Totul îi cum poți să păcătuiești cu vederea pildă în formarea obiceiurilor, gesturilor, apucăturilor, vorbirii şi caracterului său. Samuel Smiles Creativitatea înseamnă să vezi ceva ce încă nu există. Trebuie să afli cum s-o transpui în realitate şi astfel să devii un partener cu Dumnezeu. Michele Shea Credinţa este deci o vedere dincolo de vederea fizică, este o vedere a unei realităţi nevăzute, dar promise, făgăduite.

Prin credinţă, proorocii au văzut mai dinainte şi au binevestit taina întrupării Fiului lui Dumnezeu. Martin Luther King Credinţa, vederea lucrurilor ca şi când ar fi văzute. Părintele Teofil Pârâian Dacă eu am văzut mai departe decât alţii, asta este că stăteam pe umerii unor giganţi. Isaac Newton Dacă tu, creştin fiind, nu vezi minunile lui Dumnezeu, înseamnă că nu eşti  creştin cu adevărat.

  1. Știai că aceste expresii și idei des folosite nu există în Biblie?
  2. Николь улыбнулась, глядя через стол на дочь.

Sfântul Simeon Noul Teolog Dacă văd o nedreptate şi nu fac nimic să o îndrept, sunt laş. Confucius Dacă vezi asuprirea celui sărac şi obijduirea dreptului şi a dreptăţii în cetate, nu te mira de lucrul acesta, căci peste cel mare este unul mai mare, iar Cel Atotputernic veghează peste toţi. Ecclesiastul 5. Novalis Dar Iisus a zis: Vezi aceste mari clădiri? Nu va rămâne piatră peste piatră să nu se risipească. Matei 3. Matei Ioan Iată, de faţă stau în slavă cei ce au venit să mă primească.

Şi aşa a fost încununat de îngeri în mucenicia sa Sfântul Sava de la Buzău la anul De la prima vedere se observă că cei doi duşmani ai fericirii omeneşti sunt: durerea şi plictiseala.

Editoriale

Ce lucrezi? Ioan 6. Şi a zis: Unde l-aţi pus? Zis-au Lui: Doamne, vino şi vezi. Şi a lăcrimat Iisus. Deci ziceau iudeii: Iată cât de mult îl iubea. Sfântul Ioan Scărarul Drumul de la orbire la vedere trece prin moarte. Ea, care nu are nici mai-mare peste ea, nici îndrumător, nici sfătuitor, îşi pregăteşte de cu vară hrana ei şi îşi strânge la seceriş mâncare.

Sau mergi la albină şi vezi cât e de harnică şi ce lucrare iscusită săvârşeşte. Munca ei o folosesc spre sănătate şi regii şi oamenii de rând. Ea e iubită şi lăudată de toţi, deşi e slabă în putere, dar e minunată cu iscusinţa. Solomon 6. Luca 4.

„Toți sunt păcătoși”

Mahatma Gandhi Gânditorul pozitiv zăreşte invizibilul, simte intangibilul şi realizează imposibilul. Napoleon Bonaparte Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.

Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sfântul Clement Romanul Hristos, regele lui Israel, să Se coboare de pe cruce, ca să vedem şi să credem.

cum poți să păcătuiești cu vederea șofer pentru viziune

Şi cei împreună răstigniţi cu El Îl ocărau. Sfântul Marcu Ascetul Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.

Matei 2. Matei 9. Şi iată toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor. Matei 8. Şi când s-au despărţit ei de El, Petru a zis către Iisus: Învăţătorule, bine este ca noi să fim aici şi să facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie, neştiind ce spune. Şi, pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor şi i-a umbrit; şi ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Şi  glas s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultaţi!

Luca 9. Şi acum, iată mâna Domnului este asupra ta şi vei fi orb, nevăzând soarele până la o vreme.

cum poți să păcătuiești cu vederea presbiopia oftalmologică

Şi îndată a căzut peste el pâclă şi întuneric şi, dibuind împrejur, căuta cine să-l ducă de mână. Faptele Apostolilor Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe care îi prinseseră.

Cât de mult iartă Dumnezeu?

Luca 5. Şi toate mulţimile care veniseră la această privelişte, văzând cele întâmplate, se întorceau bătându-şi pieptul. Şi eu în ceasul acela l-am văzut. Iar el a zis: Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoşti voia Lui şi să vezi pe Cel Drept şi să auzi glas din gura Lui; că martor vei fi Lui, în faţa tuturor oamenilor, despre cele ce ai văzut şi auzit.

Şi acum de ce zăboveşti? Sculându-te, botează-te şi spală-ţi păcatele, chemând numele Lui. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: Au nu zece s-au curăţit?

Dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam?

  • Şi ucenicii Lui L-au întrebat zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?
  • Viziunea scăzută este cât de mult
  • Principii ale slujirii, august Pot ajuta pe cineva să se schimbe?
  • Ce este necesar pentru a menține viziunea

Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit. Natanael I-a zis: De unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin.

Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.

Ioan 1. Bertolt Brecht Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru handicapurile mele, căci prin ele am ajuns la mine însămi, la El, şi am putut să dau la iveală opera mea. Când avea 19 luni, a rămas fără auz şi văz, în urma unei boli, pierzându-şi apoi şi capacitatea de a vorbi.

Cinci ani mai târziu şi-a început educaţia cu Anne Sullivancare a învăţat-o numele obiectelor prin apăsarea în palmă a alfabetului surdo-muţilor. În cele din urmă, Keller a învăţat să citească şi să scrie în alfabetul Braille. A scris mai multe cărţi, printre care şi Povestea vieţii mele.

Mehmet Murat Ildan În ceasul din urmă, vederea păcatelor îi sfâşie inima omului de durere. Răsplata imediată a acestei trăiri este o bucurie sfântă, religioasă.

E bucuria unui dor împlinit, bucuria vederii fiinţei cele dragi, bucuria negrăită a întâlnirii cu Dumnezeu. Sfinţii Părinţi Între un optimist şi un pesimist, diferenţa este hazlie.

Optimistul vede gogoaşa, iar pesimistul doar gaura acesteia! Oscar Wilde Întru Lumina Ta vom vedea lumină.

Credinţă şi orbire sau despre vederea fără folos

Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape, lângă uşi. Charles Haddon Spurgeon La urmă, pe când cei unsprezece şedeau la masă, li S-a arătat şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea cum poți să păcătuiești cu vederea lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat. Terri Guillemets Lepădarea ta de credinţă te va pedepsi şi răutatea ta te va mustra.

cum poți să păcătuiești cu vederea viziune normală conform tabelului

Mai multe despre acest subiect