Ce vedere redusă, Traducere "cererile cu valoare redusă" în engleză

vedere redusă - Română-Armeană Dicţionar - Glosbe

Această rezervă se aplică licențelor de producție emise cu privire la platforma continentală a Regatului Unit. L'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie e di altre risorse non biologiche nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale sono subordinati a una concessione.

Explorarea și exploatarea resurselor minerale și a altor resurse nebiologice în apele teritoriale și pe platforma continentală fac obiectul concesionării.

Vedere mai bună - chiar şi noaptea saui în condiţii de lumină redusă

Possono essere introdotti limiti all'interno della piattaforma continentale della Repubblica del Kazakhstan. În platoul continental al Republicii Kazahstan pot fi introduse limitări.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

In merito al pesce demersale, dal la biomassa si è ridotta del 75 per cento sulla piattaforma continentale mauritana. Sussistono vincoli geografici specifici date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale.

Traducere "piattaforma continentale" în română

Există anumite constrângeri geografice specifice, având în vedere dimensiunea redusă a platformei continentale. Există anumite constrângeri geografice specifice, având în vedere atât dimensiunea redusă a platformei continentalecât și distribuția spațială a speciilor vizate care limitează zonele de pescuit.

È necessaria una licenza per effettuare attività di esplorazione e produzione sulla piattaforma continentale del Regno Unito e per prestare servizi che richiedono l'accesso diretto alle risorse naturali o il loro sfruttamento.

ce vedere redusă cum să descifrezi o examinare a vederii

Este necesară o licență în vederea întreprinderii de activități de explorare și producție pe platforma continentală a Regatului Unit UKCS și pentru a furniza servicii ce necesită accesul direct la resursele naturale sau exploatarea acestora. Ora, in questa zona, lenavi dell'Unione europea non pescano quasi in acque profonde:mirano al nasello e al calamaro sulla piattaforma continentale, a profondità che superano raramente i metri.

Vedere mai bună - chiar şi noaptea saui în condiţii de lumină redusă

Or, în această zonă, navele Uniunii Europene practic nu pescuiesc la adâncime: acestea caută mer luciul şi calmarul de pe platoul continentalla adâncimi care depăşesc rar de metri. Mancata tassazione della parte collocata nella zona economica esclusiva, sulla piattaforma continentale e in alto mare Neimpozitarea părții situate în zona economică exclusivă, pe platoul continental și în marea liberă "Impianto off-shore": una piattaforma fissa o galleggiante che opera sulla piattaforma continentale di uno Stato membro.

Nessuna disposizione del presente protocollo né alcun atto adottato sulla base dello stesso pregiudicano i diritti degli Stati per quanto riguarda la delimitazione della piattaforma continentale.

Nicio dispoziție din prezentul protocol și niciun act adoptat în temeiul prezentului protocol nu aduc atingere drepturilor niciunui stat în ceea ce privește delimitarea platformei continentale. Resta inteso che ce vedere redusă territorio comprende la zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare UNCLOS.

Pentru o mai mare siguranță, acest teritoriu include zona economică exclusivă și platforma continentalăîn conformitate cu Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării UNCLOS.

ce vedere redusă îmbunătățirea pe termen scurt a acuității vizuale

ce vedere redusă Invito a presentare domande di autorizzazione alla produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese - Aggiudicazioni nelle aree prestabilite Invitație de depunere a cererilor de acordare de autorizații de extracție a petrolului pe platforma continentală norvegiană - atribuiri pentru anul în zonele prestabilite precedente esperienza del richiedente sulla piattaforma continentale norvegese o pertinente esperienza equivalente in altre zone; experiența ce vedere redusă a solicitantului pe platforma continentală norvegiană sau experiența relevantă echivalentă în alte zone; La zona geografica per la quale ce vedere redusă possono presentare domande è la zona della piattaforma continentale norvegese prestabilita per la presente tornata di autorizzazioni.

Zona geografică pentru care se pot depune cererile este zona platforma continentală norvegiană predefinită pentru această rundă de atribuire a licențelor. Il rilascio delle autorizzazioni alla produzione petrolifera sulla piattaforma continentale norvegese nel quadro della 20a tornata di concessione di licenze è previsto per la primavera del Acordarea autorizațiilor de producție a petrolului pe platforma continentală norvegiană în cadrul celei de a a runde de autorizare este planificată pentru primăvara anului Merci vincolate ad un regime di perfezionamento attivo solo IVA destinate alla riesportazione verso la piattaforma continentale Mărfuri plasate sub un regim PA numai TVA care urmează să fie reexportate către platoul continental alla piattaforma continentale del Canada, quale definita dalla legislazione nazionale canadese, coerentemente con la parte VI della Convenzione UNCLOS; platoul continental al Canadei, astfel cum este stabilit în dreptul intern, în conformitate cu partea VI din UNCLOS; Si tratta di uno spazio immenso che può estendersi fino a miglia nautiche dalla costa, o fino a miglia se si include la piattaforma continentale.

ce vedere redusă scrisori pentru vedere 0

Este vorba de un domeniu imens care se poate întinde până la de mile nautice de la coastă, sau chiar până la de mile, dacă includem platoul continental. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

ce vedere redusă viziunea minus 3 este rea

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

vedere redusă - Romanian-Polish Dictionary - Glosbe

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.

Mai multe despre acest subiect