Astigmatism restaurarea liliecilor de vedere

astigmatism restaurarea liliecilor de vedere

Norman Spinrad - Intre Doua Lumi A absolvit City College din New York îna publicat prima povestire în şi primul roman în N-a avut niciodată o slujbă fixă, în schimb a fost — rând pe rând — agent literar, animatorul unui talk-show la radio, preşedinte şi apoi vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor de Science Fiction din America SFWApublicist independent calitate în care a abordat critica literară şi de film, eseul pe teme ştiinţifice, comentariul politic, realizând totodată două antologii şi două cărţi de non-fic-ţiune.

De asemenea, a scris versurile pentru câteva cântece şi a înregistrat un single ca vocalist, disc ce a fost distribuit în Anglia şi Franţa, fără a intra însă în topuri.

Norman Spinrad - Intre Doua Lumi [atop-romania.ro] - Free Download PDF

În ciuda tradiţionalismului lor, primele romane ale lui Spinrad Solaiienii, ; Agentul haosului, ; Oameni în junglă, stăteau deja mărturie principalei obsesii a operei sale: accesul la putere. Folosind decorul unor aventuri spaţiale, lupta permanentă pentru a impune o putere ordonatoare în faţa haosului înconjurător constituie esenţa acestor texte în care maşinaţiile politice şi investigaţiile psihologice reprezintă elementul primordial.

Jack Barron a fost interzis în Anglia, iar Visul de fier şi Oameni în junglă sau aflat pe lista cărţilor prollibite în Germania, unde s-au vândut însă destul de bine pe sub mână. Nu altfel stau lucrurile în cazul cărţii de faţă. Combinând satira socială ascuţită cu o înţelegere profundă a sufletului omenesc, între două lumi se constituie într-o explorare vizionară a relaţiilor dintre sexe şi a influenţei politicii asupra mass-media, întreprinsă de un autor excepţional de înzestrat, care în momentul de faţă trăieşte şi creează în Europa, la Paris.

ce este responsabil pentru acuitatea vizuală viziune cu cornee tulbure

Gonind o dată cu vântul de apus, cu un pas înaintea unei furtuni ce rostogolea tunete ameninţătoare, Royce Lindblad şedea, cu pieptul dezgolit, în cocpitul deschis al lui Davy Jones, cârmindu-şi ambarcaţia cu echea, cu scota ghiului şi cu fundul pantalonilor lui verzi de velur.

Fulgerele sfârâiau şi trosneau prin norii întunecaţi dinapoia lui, totuşi nici o picătură de ploaie nu cădea pe suprafaţa azurie şi învolburată a Oceanului Insular.

Hăt, deasupra catargului, un stol de păsări-uruitoare, strălucitor de galbene, se foloseau de acelaşi vânt, plutind pe aripile lor uriaşe, imobile şi manifestându-şi încântate sfidarea la adresa elementelor naturii, prin croncăniturile aidoma unor sunete de tubă. Atâta timp cât păsările rămâneau în văzduh, nu exista un pericol iminent ca vijelia să se forme într-o tornadă şi, prin urmare, nu era necesar ca Royce să renunţe la velă şi la catarg şi să pornească motorul.

Decuplat cu bună ştiinţă de la reţeaua de comunicaţii şi de la propriile-i responsabilităţi, ministrul mass-media al Pacificei nu se grăbea câtuşi astigmatism restaurarea liliecilor de vedere puţin să revină acasă, la Carlotta şi la problemele vieţii astigmatism restaurarea liliecilor de vedere familie şi de stat.

Antologiile Revistei Singur: Poezie

astigmatism restaurarea liliecilor de vedere Deşi de la Gotham şi până în insula Lorien drumul nu dura decât două ore, chiar navigând cu pânze, aici timpul căpăta un alt înţeles; îl puteai comprima sau dilata, după dorinţă. Risipite în oceanul puţin adânc, pe o suprafaţă ce depăşea o jumătate de milion de kilometri pătraţi, miile de insule ce alcătuiau Insularia puteau fi, în funcţie de viteza aleasă, ori nişte suburbii ale Gothamului, ori o vastă întindere de apă, cer şi plaje virgine.

Aici trăiau douăsprezece milioane de oameni, aproape o treime din populaţia planetei, niciunul dintre locuitori neaflându-se la mai mult de o oră şi jumătate de zbor de centrul Gothamului. Din punctul de vedere al unui navetist, aşezările de pe majoritatea insulelor mari, precum şi vilele particulare ce se înălţau pe micuţe petice de uscat, se găseau la o aruncătură de băţ una de cealaltă şi de capitala Pacificei.

Atunci când insula celui mai apropiat vecin e la numai câteva minute de zbor, îţi vine să uiţi că minutele respective pot însemna treizeci de kilometri de ocean. Când în mai puţin de două ore poţi ajunge de la Gotham la cea mai îndepărtată insulă a arhipelagului, îţi vine la fel de uşor să treci cu vederea că toate cele douăsprezece milioane de insulari şi realizările lor nu reprezintă altceva decât o neînsemnată pulbere a omenirii, risipită peste imensitatea virgină a mării şi peste insulele împădurite, h de pe o planetă aflată la cincizeci de ani-lumină de soarele care a dat naştere acelei seminţii.

Aici însă, pe întinsul oceanului, Insularia devenea o lume vastă, mai mult pustie decât populată, mai degrabă Pacifică decât omenească, iar tu ajungeai un navigator singuratic, pe o mare străină, cu ceasornicul minţii adoptând ritmul valurilor şi al vântului. La orizont, insula Horvath se profila neclară şi lui Royce i se păru că putea distinge flacăra albastră, de fuziune, a unei nave de linie venită din nord, dinspre NThule, şi pregătindu-se să asolizeze pe Lombard.

Parcă pentru a-i îndepărta atenţia de la acel memento al lumii oamenilor, un dyle imens ţâşni la suprafaţa apei, într-o explozie de spumă, la mai puţin de o sută de metri de barcă. Uriaşa reptilă îşi înălţă în viziunea este aranjată fusiformele membre anterioare, iar membranele translucide ale velelor îngemănate i se deschiseră şi se umflară în vânt, cu un pocnet, în zeflemelile gălăgioase ale uruitoarelor. Orientându-şi sub vânt velele din piele, cu o precizie şi o graţie pe care Royce spera să le egaleze, creatura însoţi vreme de câteva minute barca, apoi se îndepărtă flu-turându-şi, cu un plescăit, enormele înotătoare codale.

Royce îşi corectă cursul, ocolind de departe circulaţia ambarcaţiunilor cu motor din jurul insulei Horvath şi al portului Lombard. Dincolo de Horvath, se întindea, în formă de semilună, un lung şir de insule, pe care erau risipite doar vreo şase-şapte proprietăţi particulare, iar la jumătatea semicercului, cam la douăzeci şi cinci de kilometri depărtare, se găsea Lorien. Royce îşi stabilise reşedinţa pe Lorien cu mult înainte s-o întâlnească pe Carlotta Madigan.

Norman Spinrad - Intre Doua Lumi [Ibuc.info]

Chiar de pe atunci, Carlotta ar fi putut să ia cu asalt primul mandat de preşedinte, însă dacă dorea să-şi împartă, pe termen lung, patul cu Royce Lindblad, patul cu pricina urma să se afle pe Lorien, nu în infernalul bloc-turn din centrul Gotha-mului, unde se cunoscuseră. De dragul convenienţelor, continuau să păstreze locuinţa din oraş, totuşi Lorien însemna căminul; concepuseră împreună planurile casei, iar Royce insistase ca şi actul de proprietate să fie unul comun.

El era destul de tradiţionalist încât să creadă că bărbatul trebuie să aleagă sălaşul, chiar dacă doamna lui era destinată să conducă guvernul. Mai cu seamă dacă ea reprezenta o forţă pe planetă — taurul trebuie să fie rege în castel când se stinge lumina, nu? De fapt, Insularia constituia prima dragoste a lui Royce, un lucru pe care doar un alt copil de continentali 1-ar fi putut înţelege astigmatism restaurarea liliecilor de vedere deplin.

Părinţii săi erau agricultori în mănoasa vale a Marelui Fluviu Albastru, dar, încă de pe când era copil, Royce făcuse din poveştile de pe Insularia emisiunile lui favorite de pe canalul de divertisment. Până să capete, la şaptesprezece ani, statutul de cetăţean, navi-gase de mii de ori pe mările acelea, prin intermediul reţelei sau în vis, şi ştia de multă vreme că la cea de-a şaptesprezecea aniversare avea să plece de astigmatism restaurarea liliecilor de valoarea acuității vizuale continentul Columbia.

Tatăl său — un bărbat voinic şi mlădios, care gândea încet, dar profund — îl înţelese din capul locului, în acea ultimă după-amiază, stătuseră împreună pe stâncile acoperite cu muşchi, ce se ridicau deasupra fluviului, înapoia lor, covorul gălbui al griului copt vălurea sub briză, dezvăluind texturi diferite, aidoma unei catifele mângâiate cu palma. Jos, Marele Albastru curgea printre malurile ] îmbrăcate în ierburi pacificane, verzi-gălbui. Pe cer se destrămau astigmatism restaurarea liliecilor de vedere de nori albi.

Văzduhul părea auriu în căldura permanentă a veşnicei veri columbiene, în aval, hidrobarje încărcate cu cereale şi legume coborau pe fluviu, îndreptându-se către sud-est, spre Gotham, brăzdând cu dârele înspumate ale comerţului apele turcoaz.

Era o imagine liniştită şi minunată; reprezenta căminul, şi totuşi.

Te simţi trist doar pentru că aşa crezi că trebuie să fii. Adică îţi zici c-ar trebui să te întristeze despărţirea de maică-ta şi de mine.

Bărbatul scuturase din cap şi zâmbise: — Asta-i fărâma mea de planetă, îi răspunsese. Aici se cântă muzica cemi place. Dacă tu auzi o melodie de altundeva, trebuie să dansezi după aceea. Este o planetă mare, Royce.

Dictionar de Psihologie Doron-Parot OCR Octav Iasi

Ce fel de taur ai mai fi, dacă ai rămâne lipit de un colţişor al ei, doar pentru că acolo s-a întâmplat să te naşti? Ia cazul meu: tata a fost inginer în Thule, şi uite unde-am, ajuns.

la om miopia domină asupra normalului dacă vederea este minus unu și jumătate

E-adevărat, dacă mi-ai fi zis că vrei să-nghiţi gheaţă j jumătate din viaţă, atunci ţi-aş fi zis că eşti sonat! Râseseră test de vedere strict, ca între bărbaţi. Pe toţi ne furnică să plecăm altundeva, până ajungem într-un loc care ne potoleşte mâncărimea. Iar insulele acelea. Te-ai întrebat vreodată de ce anume întemeietorii nu s-au stabilit acolo, ci au venit aici, în Columbia?

Royce crezuse că ştie tot atâta istorie cât un pacifican obişnuit, întemeietorii colonizaseră Pacifica, în urmă cu vreo trei secole, venind direct de pe Pământ, iar pe parcursul primelor două generaţii oamenii nu se prea depărtaseră de fermele lor, situate pe şesurile fertile ale Columbiei răsăritene.

Dar poftim de înţelege — cum de putuseră oamenii aceia ca, poposind pe ţărm şi privind spre apus, către câmpiile plate, iar spre răsărit către misterioasa întindere a Insulariei, să hotărască a ignora frumuseţea şi complexitatea marelui arhipelag şi a alege uniformitatea mănoasă a stepei continentale? Deschisese larg braţele şi adăugase: Acolo de unde veneau ei, asemenea pământuri reprezentau doar o amintire şi o făgăduinţă. De aceea, atunci când le-au văzut, au ştiut că ajunseseră acasă. Totuşi, strămoşii noştri nu erau nişte mărginiţi.

Au fost destul de inteligenţi încât să inventeze democraţia electronică, reţeaua şi toate celelalte chestii. Şi ştiau câte ceva despre visuri. Ştiau că oamenii nu visează la locurile unde cresc, chiar dacă părinţii lor au făcut-o. Mai cu seamă, poate, dacă părinţii lor au făcut-o. Se aplecase, cuprinzându-şi genunchii cu braţele şi privise departe, către celălalt mal al fluviului.

Din acest motiv, au lăsat Insularia pentru alţii, care să aibă la ce să viseze atunci când o să le vină vremea. Ridicându-se în picioare, îşi trecuse braţul pe după umerii băiatului. Se cuvine să-1 visezi pe al tău. Aşa-i pe Pacifica. De asta voi fi astigmatism restaurarea liliecilor de vedere mâine, când o să pleci spre insulele tale.

Dă-i bătaie, tăuraşule, şi ascultă-ţi propriul cântec! Deşi nici un băiat nu putea dansa după propria lui muzică în jurul unei femei precum Carlotta Madigan, Royce nu uitase niciodată cadoul de despărţire primit de la tatăl său.

Deşi, după criteriile gothamiţilor, bătrânul nu era decât un continental necioplit, el izbutise să-şi înveţe fiul ce înseamnă să fii un adevărat taur, un bărbat din neamul oamenilor, subspecia pacificană. Iar aici, în mijlocul oceanului, domolind puterea vmtului cu scota ghiului, supunând prin eche inerţia apelor şi considerându-se pe sine drept interfaţa de control dintre ele, Royce simţea întotdeauna timpul, istoria şi Karma îndepărtându-se, întorcându-1 la masculinitatea lui esenţială, reconectându-1 la tânărul care-şi lua rămas bun pe malul Marelui Albastru.

A fi un taur semăna mult cu a fi un matelot singuratic pe acest ocean schimbător, îţi puteai alege vântul, îţi puteai aşeza cârma împotriva rezistenţei opuse de Karma personală şi manevrând cele două forţe una împotriva celeilalte, să te foloseşti de ambele ca să fii propulsat pe ruta aleasă de propria-ţi voinţă. Acesta era secretul esenţial vitamine pentru acuitatea vizuala ce taurilor, pe care Carlotta nu-1 putea înţelege niciodată pe deplin.

Încercase s-o înveţe şi pe ea cum să navigheze, dar, din păcate, Carlotta râu avea chemare pentru arta folosirii velelor.

Acum, Horvath defila departe, la babord. Lămurit în privinţa stării lui de spirit, Royce modifică iarăşi cursul, aşezând prova direct spre Lorien. Vântul bătea acum chiar din pupa, împingându-1 cu viteză maximă, făcându-1 să zboare spre casă, peste suprafaţa oceanului, aidoma calca-nilor zburători care se înălţau din valuri, ricoşând pe crestele acestora şi căzând înapoi pe pântecele lor plate, precum nişte pietricele azvârlite razant cu apa.

Un bărbat nu trebuie să împartă chiar totul cu viziune ascuțită bine lui — are nevoie de un loc liniştit, unde să-şi poată asculta propriul cântec. Lipsit de aşa ceva, în el n-ar mai rămâne nimic de oferit în blândeţea nopţii, or tocmai asta face ca lumea restaurarea vederii ochii înșiși văd meargă înainte, taurule!

Zidurile exterioare alcătuiau o reţea din piatră topită, de astigmatism restaurarea liliecilor de vedere ciocolatie, presărată cu ochiurile albăstrii ale ferestrelor, iar acoperişul în pantă lină fusese construit din lemn de bongo cu granulaţia azur regal, adus tocmai din Cordi şi protejat împotriva intemperiilor printr-o peliculă de microsticlă.

Faţada se prelungea deasupra lagunei cu restabilirea vederii la fel de ușoară verandă spaţioasă, suspendată pe piloni; dedesubtul acesteia, se afla debarcaderul. Latura dinspre uscat a clădirii oferea panorama dealurilor împădurite ale insulei, ce se ridicau dincolo de grădina oarecum convenţională: un havuz, o peluză de gazon terestru, impecabil întreţinută, mobilier rustic din lemn de bongo şi răsaduri de trandafiri pământeni, lalele şi crizanteme, alternând în culori roşii, albe, şi albastre, şi galbene.

Cabina conectată la reţea a lui Royce se găsea deasu-apra lagunei, uşa din sticlă a încăperii deschizându-se chiar pe verandă, în vreme ce cabina Carlottei fusese aranjată ide cealaltă parte a casei, privind spre grădină şi spre Ipădurea virgină dinapoia acesteia. Teoretic, peisajul trebuia să-i asigure femeii un fundal Inatural liniştitor şi imuabil, pentru a o ajuta să conducă Itreburile statului, dar în realitate, după ce se cupla la reţea, Carlotta rareori privea pe fereastră.

De altfel, ecranele uriaşei console de intrare în reţea Ise aflau vizavi de fereastra imensă, aşa încât Carlotta Bstătea cu spatele la grădină atunci când se instala într-unul Sdintre cele două fotolii din faţa displayurilor, lipite de Iperetele curb, lambrisat cu lemn-de-smarald, al cabinetu-Ilui. Pe Pacifica, consola standard a reţelei cuprindea şase lecrane: unul pentru canalele de comunicaţii personale, Sunul pentru cele o sută de canale ale posturilor de televi- ziune, unul pentru interfaţa cu calculatorul, unul astigmatism restaurarea liliecilor de vedere băncile de memorie, unul pentru canalele guvernamentale, iar al şaselea pentru funcţii utilitare generale, cum ar Ifi fost supravegherea împrejurimilor, jocurile video şi alte Iprostioare electronice.

În momentul în care femeia se cupla la universul electronic al reţelei mass-media pacificane, percepţia imediată a lumii exterioare dispărea aproape instantaneu din mintea ei, pe măsură ce universul senzaţiilor îi devenea electronic şi multiplex.

Prin intermediul camerelor de luat vederi, al microfoanelor şi al displayurilor, văzul şi auzul ei acopereau întrega planetă, ajungând în acelaşi timp multifaţetate şi compuse, precum vederea insectelor. Printr-o simplă comandă verbală, chipul şi glasul aproape fiecărui om de pe Pacifica — ba chiar şi de pe alte planete — puteau fi puse în contact cu ea. Dacă avea chef, putea face să defileze întreaga istorie a omenirii, de după inventarea videobenzii. Calculatoarele îi putea oferi sugestii în orice domenii, începând cu simplele operaţii aritmetice şi terminând cu tendinţele pe termen lung ale evoluţiei balanţei de plăţi dintre Pacifica şi alte cincizeci de lumi populate de oameni.

Orice locuitor al planetei care avea o plângere sau o teorie filosofică personală i le putea expune vederea a scăzut și s-a restabilit mod direct, dacă ea ar fi hotărât să le asculte. Nouăzeci de canale de divertisment se întreceau să-i atragă atenţia leneşă, iar dacă nimic din transmisiile în direct n-o amuza, în băncile de memorie existau înregistrări însumând evenimente petrecute timp de cinci sute de ani.

Dacă Pacifica nu-i era îndeajuns, Plasa Galactică îi punea la îndemână zgomotoasa propagandă femocrată de pe Pământ, dialoguri la distanţă între treizeci de lumi, reflecţiile ştiinţei transcendentale şi ultimele bârfe răutăcioase din Fulgerul Globular, un talmeş-balmeş tahionic de pe risipitele planete ale bărbaţilor.

Dictionar de Psihologie Doron-Parot OCR Octav Iasi - Free Download PDF

Toate acestea reprezentau universul electronic al fiecărui pacifican, cu excepţia celor care se decuplau în răstimpuri, suferind de atacuri severe de cafard1 mass-me-dia. Ca preşedintă a Pacificei şi delegat parlamentar vreme de aproape şaisprezece ani, Carlotta Madigan deţinea însă o relaţie de feedback mult mai complexă şi mai intimă cu reţeaua mijloacelor de comunicare în masă.

Pe Pacifica, mass-media însemna politică, iar politica, mass-media — şi aşa fusese încă din zilele întemeietorilor. Fermierii izolaţi geografic se puteau constitui într-un tot politic numai prin intermediul reţelei şi al plebisciturilor instantanee ale democraţiei electronice.

La început, nu existase parlament, şi cu atât mai puţin vreun politician adevărat, doar un complex de calculatoare în micuţul orăşel Gotham, înregistrând şi numărând voturile electronice, căruia i astigmatism restaurarea liliecilor de vedere adăugau câţiva funcţionari care puneau în aplicare voinţa direct exprimată a poporului.

Acum însă, simplitatea iniţială evoluase o dată cu societatea pacificană, într-o complexitate ce continua, cu viteză electronică, să fie coerentă prin intermediul reţelei. Acum existau un parlament şi delegaţi, administraţii, alegeri, voturi electronice de încredere, corporaţii guvernamentale — atât temporare, cât şi pemanente — exporturi, Deprimare profundă, melancolie franc. În timp ce Carlotta Madigan stătea singură pe Lorien, la zeci de kilometri distanţă de cea mai apropiată fiinţă omenească şi încă şi mai departe de Gotham, toate aceste lucruri se scurgeau în ea prin intermediul ecranelor, microfoanelor, difuzoarelor, butoanelor, sateliţilor, fasciculelor laser şi calculatoarelor.

  • Parot, Francase II.
  • Dictionar de Psihologie Doron-Parot OCR Octav Iasi
  • Toate drepturile sunt rezervate autorului.
  • Viziunea slabă zboară în fața ochilor
  • Незваные гости не помешали Наи броситься к сыну и утешить К тому времени трое или четверо октопауков, птицы, дыни и образец ватного материала уже переместились в коридор, но в комнате еще оставалось шестеро инопланетян.

Zveltă şi cu un corp încă tânăr, deşise apropia de patruzeci şi cinci de ani, Carlotta fusese binecuvântată cu un chip care, pe ecranele de comunicaţii ale subordonaţilor, colegilor şi adversarilor politici, materializa imaginea fără vârstă a unei autorităţi decurgând nu atât din funcţia avută, cât din propria-i personalitate. Deşi pe faţa albă, sub cascadele de păr întunecat, nu i se vedea aproape nici un rid, ochii albaştri îi păreau făcuţi din oţel, iar nasul mândru şi buzele pline şi expresive ar fi putut să aparţină şi unui străvechi doge veneţian.

Cu Royce Lindblad ca ajutor, femeia era cel mai bun preşedinte pe care Pacifica îl avusese în ultimele două generaţii şi Carlotta ştia asta cel mai bine dintre toţi. Pe ecranul ei de comunicaţii apăruse acum Carter Berman, actualul ministru al industriilor, un bărbat grizo-nat, trecut de şaptezeci de ani, care preluase şi abandonase acest post probabil de mai multe ori decât catadicsea să-şi amintească.

Adoptând o poziţie mai degrabă defensivă, căuta s-o convingă pe Carlotta să înfiinţeze o Companie Aeriană Pacificană, pentru a coborî preţul biletelor pe rutele între Gotham şi Cordi, iar femeia afişase familiara ei expresie impenetrabilă, care-ar fi tre 19 îbuit să-i dea celuilalt de înţeles că pledează o cauză pier-fdută.

În timp ce el vorbea, Carlotta solicită pe ecranul I băncilor de memorie cifrele referitoare la volumul trans-I porturilor. Cele două linii S existente acum nu funcţionează în mod obişnuit decât cu i şaizeci şi unu la sută din capacitate.

Femeia solicită informaţiile respective. Nu există ab-Jsolut nici o dovadă a astigmatism restaurarea liliecilor de vedere lor. Într-adevăr, preţul pe kilometru era cu aproape treizeci ila sută mai ridicat decât pe ruta Gotham-Valhalla sau JValhalla-Lombard, şi chiar cu şaptezeci la sută mai mare Idecât în cursa Gotham-Godzillaland.

Pe de altă parte însă, Jcota profitului nu părea deloc excesivă. Profiturile hu-s Ipeste măsură de mari. O corporaţie guvernamentală poate reduce costul biletelor cu o cum să revii la vedere 100, rămânând totuşi cu un profit fru-Bmusel. Cererea este constantă. După aceea, particularii vor renunţa la rutele respective, iar noi o să rămânem cu ele pe cap.

Ca şi la tine, de altfel, aşa-i? N-ai proiectat situaţia pe calculator, nu? Dac-ar fi fost după el, s-ar fi înfiinţat o nouă corporaţie guvernamentală ori de câte ori profitul cuiva trecea de o jumătate de punct peste zece procente, în ceea ce o privea, Carlotta prefera să nu pătrundă pe piaţa liberă decât dacă apărea cu adevărat ceva flagrant. Constituţia acorda guvernului monopolul producţiei de energie şi al exploatării miniere, ceea ce era mai mult decât suficient pentru ca guvernul să înregistreze profituri, să plătească nişte dividende decente acţionarilor şi să păstreze echilibrul general al economiei, ba chiar să manipuleze pentru a da peste cap preţurile energiei şi metalelor.

Între aceşti parametri, economia de piaţă putea opera şi singură. Corporaţiile guvernamentale apăruseră doar cu un secol în urmă, când se descoperise că tarifele companiilor de transport erau aranjate de comun acord.

Abandon Nevroz de Termen introdus de psihanalistul elveian G. Guex n pentru a izola un tip de nevroz diferit de nevrozele clasice descrise de S. Acest demers se nscrie n unele descrieri pariale de stri nevrotice propuse de succesorii lui S. Freud nevroza de eec, nevroza de destin etc.

Profiturile de patruzeci la sută fuseseră cu adevărat exagerate, totuşi nu se putuse interveni de-a dreptul pentru regularizarea pieţei libere. De aceea, parlamentul înfiinţase o corporaţie guvernamentală de transport, tocmai în scopul micşorării preţurilor. Aceasta mersese atât de bine, încât guvernul fusese în stare, în numai cinci ani, să dispună de propriul său stoc de acţiuni şi înregistrase un câştig frumuşel, în beneficiul cetăţenilor.

Dar, în mod inevitabil, ceea ce începuse ca un program de măsuri excepţionale se instituţionaliză. Acum se efectuau presiuni de înfiinţare a câte unei companii guvernamentale concurente, ori de câte ori cota de profit a unei activităţi depăşea zece la sută, urmate de alte intervenţii în vederea vinderii ei pe piaţă, atunci când beneficiile coborau sub valoarea aceea arbitrară, indiferent dacă operaţia avea sau nu rost, din punctul de vedere al schimbării proprietarului.

În măsura în care era ea însăşi implicată, Carlotta considera metoda drept o modalitate astigmatism restaurarea liliecilor de vedere şi lipsită de perspectivă de a conduce economia unei planete si, în câteva rânduri, fusese gata să piardă funcţia de preşedinte din pricina unor dispute pe această temă. Şi amândoi ştim că nu deţii majoritatea", adăugă, solicitând raportul curent asupra preţurilor şi producţiei agricole.

miopie vizuală 0 6 viziune minus 4 naștere

Cele cinci milioane de fermieri din Columbia puteau produce hrană suficientă pentru o populaţie de patru ori mai mare decât cea a Pacificei. Cei mai mulţi însă preferau să-şi asigure hrana proprie, iar pentru celelalte nevoi economice să apeleze la dividendele primite în calitate de cetăţeni.

Mai multe despre acest subiect