Aparat de vizionare alimentare automată

Pornirea și oprirea sistemului PS4™

aparat de vizionare alimentare automată

Număr de fotografii rămase înainte de ocuparea completă a memoriei tampon Valoare compensare expunere Valoare compensare bliţ Indicator mod PC Pot fi afişate prin apăsarea unui buton căruia i-a fost asociată opţiunea Orizont virtual în vizor utilizând setarea personalizată f1 Asociere control personalizat, 0 Asociere control personalizat.

Se afişează când este ataşată o unitate de bliţ opţională 0 Folosirea unui bliţ.

aparat de vizionare alimentare automată

Indicatorul bliţ pregătit se aprinde când bliţul este încărcat. Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative. Fără acumulator Când acumulatorul este complet descărcat sau nu este introdus niciun acumulator, afişajul vizorului se va întuneca.

Adăugați în lista de dorințe Instalați Camera instantanee este cea mai rapidă cam vreodată.

Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. Afişajul vizorului va reveni la normal când este introdus un acumulator complet încărcat.

Automate de hrană

Controlul ajustării dioptriilor Ridicaţi controlul ajustării dioptriilor şi rotiţi-l până când afişajul vizorului, punctele de focalizare şi marcajele zonei AF se văd clar.

Când acţionaţi controlul cu ochiul pe vizor, fiţi atent să nu vă băgaţi degetele sau unghiile în ochi. Împingeţi la loc controlul ajustării dioptriilor după ce aţi reglat focalizarea într-un mod convenabil. Imaginea din vizor neclară Imaginea din vizor clară Lentile pentru reglarea dioptriei vizorului Lentilele corective disponibile separat; 0 Alte accesorii pot fi folosite pentru a ajusta suplimentar dioptriile vizorului. Înainte de a ataşa o lentilă pentru reglarea dioptriei vizorului, scoateţi ocularul vizorului DKF închizând obturatorul vizorului pentru a debloca ocularul şi apoi apucând uşor ocularul între degetul arătător şi degetul mare şi deşurubându-l aşa cum se arată în imagine.

Monitorul poate fi înclinat şi rotit aşa cum se arată mai jos.

Не знаю почему, но до меня это прежде не доходило.

Utilizare normală: În mod obişnuit, monitorul se utilizează în poziţia rabatată pe aparat de vizionare alimentare automată foto.

Fotografii în poziţie verticală joasă: Ridicați monitorul pentru a face fotografii în vizualizarea în timp real cu aparatul foto ţinut jos. Fotografii în poziţie înaltă: Înclinaţi monitorul pentru a face fotografii în vizualizarea în timp real cu aparatul foto ţinut sus.

aparat de vizionare alimentare automată

Utilizarea monitorului Rotiţi monitorul uşor, oprindu-vă când întâmpinaţi rezistenţă. Nu forţaţi. Nerespectarea acestor precauţii ar putea duce la deteriorarea aparatului foto sau a monitorului.

CUM VERIFICI O MASINA SECOND HAND CU TRANSMISIE AUTOMATA?

Dacă aparatul foto este montat pe un trepied, trebuie avut grijă ca monitorul să nu atingă trepiedul. Nu ridicaţi şi nu transportaţi aparatul foto ţinându-l de monitor. Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la deteriorarea aparatului foto.

Apasă pe butonul de alimentare. Apasă pe butonul PS de pe un controler asociat. Indicatorul de alimentare are culoarea albastru și luminează intermitent și apoi culoarea acestuia se va schimba în alb, pentru a te avertiza că sistemul este pornit. Oprirea sistemului Notă Deconectează cablul de alimentare cu c. Dacă îl deconectezi în timp ce indicatorul de alimentare este aprins sau luminează intermitent, datele se pot pierde sau pot fi corupte, iar sistemul se poate defecta.

Dacă monitorul nu este folosit pentru a face fotografii, readuceţi-l în poziţia rabatată pe aparatul foto. Nu atingeţi zona de pe spatele monitorului şi nu lăsaţi lichidele să intre în contact cu suprafaţa interioară. Nerespectarea acestor precauţii ar putea cauza defectarea produsului. Fiţi foarte atenţi să nu atingeţi această zonă.

Pornirea și oprirea sistemului PS4™

Folosirea ecranului tactil Monitorul sensibil la atingere acceptă următoarele operaţii: Glisare Glisaţi un deget pe o distanţă scurtă, spre stânga sau spre dreapta, pe monitor. Glisare Glisaţi un deget pe monitor. Folosirea ecranului tactil În timpul redării 0 Folosirea ecranului tactilecranul tactil poate fi folosit pentru: Vizualizarea altor imagini vizualizarea miniaturilor; vizualizarea filmelor.

În timpul vizualizării în timp real, ecranul tactil poate fi folosit pentru a face fotografii declanşare la atingere; 0 Fotografiere la atingere declanşare la atingere sau pentru a măsura o valoare pentru balansul de alb în punct unic 0 Vizualizare în timp real balans de alb în punct unic.

Familiarizarea cu aparatul foto

De asemenea, ecranul tactil poate fi folosit pentru scriere 0 Introducere text sau pentru navigarea prin meniuri 0 Folosirea ecranului tactil.

Ecranul tactil Ecranul tactil răspunde la electricitatea statică şi este posibil să nu răspundă atunci când este acoperit cu folii de protecţie de la alţi producători sau când este atins cu unghiile sau cu mâinile acoperite cu mănuşi. Nu utilizaţi forţa în exces şi nu atingeţi ecranul cu obiecte ascuţite.

aparat de vizionare alimentare automată

Folosirea ecranului tactil Este posibil ca ecranul tactil să nu răspundă conform aşteptărilor dacă încercaţi să îl folosiţi în timp ce ţineţi palma sau un deget într-un alt loc de pe acesta. Este posibil ca acesta să nu recunoască alte gesturi dacă atingerea este prea uşoară, vă mişcaţi degetele prea aparat de vizionare alimentare automată sau pe o distanţă prea scurtă sau dacă acestea nu rămân în contact cu ecranul sau dacă mişcarea de apropiere sau depărtare a celor două degete nu este coordonată în mod corect.

Activarea sau dezactivarea comenzilor tactile Comenzile tactile pot fi activate sau dezactivate folosind opţiunea Comenzi tactile din meniul setare 0 Comenzi tactile.

aparat de vizionare alimentare automată

Mai multe despre acest subiect